BIPSobota, 03.6.2023

Szkolenie obronne w Łężeczkach

Szkolenie obronne w Łężeczkach
Wykłady oraz panele dyskusyjne prowadzone były przez pracowników Oddziału ds. Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

Zajęcia obejmowały następującą problematykę:

  • zasady realizacji zadań operacyjnych w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej przez powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego,
  • organizacja i zasady uruchomienia akcji kurierskiej na terenie powiatu oraz nakładania i ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych.

Odrębny wykład wraz z omówieniem procedur postępowania w sytuacji zamachu terrorystycznego oraz prowadzenia akcji ratowniczej wygłosił bryg. dr inż. Jerzy Ranecki.

W drugiej części szkolenia omówiono realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych w trybie Akcji Kurierskiej oraz zasady ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego na przykładzie Zamku Opalińskich w Sierakowie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki