BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wizyta Niemców w powiecie gnieźnieńskim

Wizyta Niemców w powiecie gnieźnieńskim

Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem powitań i logistycznego rozplanowania wizyty. Poniedziałkowy program wypełniła wycieczka szlakiem gnieźnieńskiej historii. Młodzież niemiecka wspólnie z polskimi kolegami odwiedziła MPPP oraz zwiedziła Galerię Sztuki, a w godzinach popołudniowych uczestniczyła w warsztatach tanecznych. Pod okiem instruktora z Miejskiego Ośrodka Kultury zgłębiano tajniki narodowych tańców obu państw.

We wtorek w sali konferencyjnej hotelu „Lech” humaniści niemieccy wzięli udział w spotkaniu ze starostą gnieźnieńskim Krzysztofem Ostrowskim. Mimo młodego wieku Niemcy okazali żywe zainteresowanie kwestiami zarówno politycznymi, jak i administracyjnymi. Starosta wyjaśnił m.in. kwestie kompetencji starostwa jako jednostki samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcił jednak problemom edukacji i organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszym powiecie. Niemieckich gości z uwagi na wiek ( 15 – 19 lat) najbardziej zainteresował fakt wspomagania uczniów przez starostwo powiatowe, a więc akcja stypendialna, zajęcia pozalekcyjne, granty dla kreatywnych nauczycieli. Wymiana zdań na ten temat dowiodła, że bardzo krytycznie oceniają system niemiecki, zwłaszcza hierarchiczność kolejnych etapów kształcenia. Przyznawali, że system polski jest dla nich zupełnym zaskoczeniem i ocenili go jako nieporównywalnie sprawniejszy i skuteczniejszy niż niemiecki. Obie strony podsumowały spotkanie ze starostą jako bogate merytorycznie. Kończąc swoją wizytę starosta Krzysztof Ostrowski życzył gościom wielu jeszcze wrażeń, a żegnając się wręczył drobne upominki symbolizujące Ziemię Gnieźnieńską: - Miło było się spotkać z wami – mówił starosta – rozwijajcie się i wyrastajcie na mądrych Niemców i Europejczyków”.

Wtorkowy dzień pełen wrażeń zamyka udział w warsztatach na temat wielokulturowości. W programie przewidziano seans filmowy „Good Bye Lenin” oraz dyskusję na temat „Czasu Przemian”. Środę nasi goście z Niemiec spędzą w Skansenie w Biskupinie, gdzie wezmą udział w warsztatach sztuki garncarskiej Prasłowian. W czwartek grupa polsko – niemiecka wyjedzie turystycznie do Poznania, piątek natomiast upłynie pod znakiem zapachów kuchni niemieckiej i polskiej podczas zaplanowanych warsztatów kulinarnych. W całotygodniowym programie uwzględniono również zajęcia rekreacyjne oraz panele dyskusyjne dotyczące problemów integrującej się Europy z punktu widzenia młodych mieszkańców starego kontynentu. Podsumowanie pobytu niemieckich humanistów nastąpi w niedzielne przedpołudnie.

Niezwykle ambitny program przygotowany przez stronę polską w ocenie gości zza Odry ma tylko jedną wadę: – „ Nie zdążymy kupić nawet pamiątek, tyle się dzieje”.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki