BIPPiątek, 09.6.2023

Gdzie będzie można pływać łodziami motorowodnymi?

Gdzie będzie można pływać łodziami motorowodnymi?

Zgodnie z art. 116 Prawa ochrony środowiska Rada Powiatu, w drodze uchwały może ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecnie obowiązuje uchwała Rady Powiatu z 24 czerwca 2008 r. która reguluje kwestię zakazów i ograniczeń używania sprzętu motorowodnego na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego. Według niej dopuszczalne jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Popielewskim, Kamienieckim i Szydłowskim (gmina Trzemeszno) oraz Jeziorze Świniarskim (gmina Kłecko) pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami.

W związku z tym, że uchwała traci ważność 31 grudnia 2009 r. zostały podjęte prace nad projektem nowej uchwały. Aby dać możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie wszystkim zainteresowanym do dnia 28 października br. można składać także pisemne opinie na ten temat w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Nowa uchwała zostanie podjęta przez Radę Powiatu na sesji w listopadzie br.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki