BIPNiedziela, 04.6.2023

Konsumencka edukacja studentów GUTW

Konsumencka edukacja studentów GUTW

21 października w auli I LO w Gnieźnie odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studentów przywitała prezes GUTW Danuta Wiśniewska, natomiast wykład wygłosiła Renata Boborowska - Paszczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. - Prawa konsumenta to dziedzina, w której zachodziły w Polsce w ostatnich latach istotne zmiany- mówiła Rzecznik Konsumentów. - Były one przede wszystkim związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Dzięki przyjęciu prawa wspólnotowego zakres ochrony konsumentów został poszerzony, wzmocniona też została kontrola przestrzegania prawa w tej dziedzinie. Istotny jest tu jednak nie tylko stan prawa, ale i świadomość konsumentów. By z kolei świadomość praw konsumenckich rosła, konieczna jest działalność upowszechniająca znajomość prawa, taki cel przyświecał pani prezes Danucie Wiśniewskiej, na zaproszenie której jestem tu dzisiaj przed Państwem. Działając zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331) określającą zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, spróbuję przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianach Kodeksu Cywilnego na podstawie kazusów.

Rzecznik Powiatowy w swoim wystąpieniu omówiła również akty prawa konsumenckiego dotyczące usług kredytowych, zakupów przez Internet oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Wszystkie analizowane zagadnienia rzecznik Renata Boborowska – Paszczak ilustrowała konkretnymi przykładami problemów, które przychodzi jej rozwiązywać w trakcie dyżurów pełnionych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy dyskusja, jaka rozwinęła się , zwłaszcza w kuluarach, już podczas swobodnej wymiany zdań.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz kolejny udowodnili głód wiedzy i rzeczowej informacji, a Rzecznik Konsumentów tę potrzebę zrealizował.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki