BIPNiedziela, 04.6.2023

„Nie przenoście nam stolicy do …”

„Nie przenoście nam stolicy do …”

Konferencja prasowa adresowana do dziennikarzy branżowych oraz gości targowych pn. „Gniezno Piastów – rola i znaczenia Gniezna w kształtowaniu się państwowości polskiej” odbędzie się w czwartek, 22 października br. o godz. 15:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - Pawilon 14 B, sala A. Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Pomysł zorganizowania tematycznej konferencji prasowej zrodził się na bazie różnorakich doniesień prasowych dotyczących aktualnie prowadzonych badań archeologicznych w regionie.

Osoby zainteresowane niniejszą tematyką serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konferencji. Zapraszamy również na wspólne stoisko targowe Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna i Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" na Tour Salonie - pawilon 5 stoisko 307. Targi odbywają się w dniach 21-24 października.

Scenariusz konferencji prasowej:

  1. Przedstawienie gości – Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  2. Wprowadzenie w tematykę konferencji – Krzysztof Ostrowski Starosta Gnieźnieński
  3. Gdzie stacjonowała „nomadyczna” monarchia Pierwszych Piastów? Poznań - Lednica - Gniezno? - Prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk
  4. Istota stołeczności wczesnośredniowiecznej - Prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
  5. Muzeum jako strażnik przeszłości pierwszych Polan - Gerard Radecki
  6. Współczesna edukacyjna rola Ostrowa Lednickiego - Jacek Wrzesiński
  7. Archeologia nauką interpretacji - Tomasz Janiak
  8. Pytania z sali
  9. Zakończenie konferencji

Prelegenci:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk – historyk – mediewista; specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum; pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i członek Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU.

Prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa - dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; pracownik naukowy Instytutu Historii UAM w Poznaniu; w latach 2003–2009 pracownik naukowy Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.

Gerard Radecki – dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; historyk sztuki.

Jacek Wrzesiński – kierownik pracowni Grodu w Grzybowie, oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; archeolog, starszy kustosz; Od 1980 roku jest pracownikiem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Początkowo zajmował się wczesnośredniowiecznymi umocnieniami obronnymi. Brał udział w odsłanianiu lednickich basenów chrzcielnych.

Tomasz Janiak – kierownik działu archeologicznego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; archeolog, starszy kustosz. Od 1995 roku jest pracownikiem Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prowadził wykopaliska w katedrze gnieźnieńskiej oraz w obrębie średniowiecznego miasta lokacyjnego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki