BIPNiedziela, 28.5.2023

Święto Edukacji

Święto Edukacji
W szkołach powiatu gnieźnieńskiego ten świąteczny dzień uczczono okolicznościowymi akademiami, podczas których uczniowie wyrażali swoją sympatię gronu pedagogicznemu, a nauczycieli zbierali zasłużone słowa uznania dla ich niełatwej pracy.

Zadaniem szkoły od czasów Platona pozostaje „uczyć i wychowywać”. Podkreślali te funkcje dyrektorzy szkół, których gościem był wczoraj przedstawiciel Zarządu Powiatu, Wojciech Krawczyk. Bohaterami akademii w auli I LO byli nie tylko aktualnie pracujący nauczyciele i uczniowie, bez których „nie byłoby szkoły” – jak mówiła dyrektor Młodzikowska, ale również nauczyciele seniorzy. Serdeczne gratulacje wszystkim pedagogom złożył także przedstawiciel Starostwa Powiatowego Wojciech Krawczyk: - Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę złożyć na ręce Pani Dyrektor życzenia całej kadrze pedagogicznej. Życzę takiej pracy nad osobowością uczniów, by zyskali oni umiejętność samodzielnego rozumowania, prezentowania argumentów oraz formułowania opinii i wniosków. Jest dla nas, przedstawicieli lokalnego samorządu oczywiste, że wprowadzenie nowych rozwiązań w systemie edukacyjnym nie jest łatwe, a niektóre nasze decyzje są niepopularne, ale życie uczy powściągliwości i pokory w kreśleniu nowych programów reformatorskich i rozwojowych, a tych wyzwań Zarząd nie boi się podejmować, czego dowodem są działania dotyczące Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 czy Szkoły Podstawowej nr 11. Życzę więc Państwu takiej wizji, która pozwoli na pokonywanie barier.

Wszystkim nauczycielom dedykowany był ciekawy program artystyczny przygotowany przez uczniów „szesnastki”, którego najważniejszym akcentem wśród łez wzruszenia było wręczenie kwiatów pedagogom jako symbolicznego podziękowania uczniów doceniających wysiłki swoich wychowawców.

„Szansa na sukces” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie stanowiła oryginalny sposób wyrażenia uczniowskiej wdzięczności nauczycielom oraz prezentacji możliwości artystycznych jej wykonawców, za co serdecznie w imieniu kadry Zespołu podziękowała dyrektor Anna Pilichowska. Walory artystyczne programu podkreślił też członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk obecny na uroczystości.

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie fetowali swoje święto kameralną uroczystością w klubie „Nest”. Członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk złożył serdeczne gratulacje wszystkim nauczycielom na ręce dyrektora Zespołu Sławomira Wierzelewskiego, który podziękował swoim współpracownikom, a szczególnie wyróżniającym się wręczył gratyfikacje finansowe w dowód uznania i osiągnięć w pracy zawodowej.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki