BIPNiedziela, 24.10.2021

Spotkanie Noworoczne Starosty z Nauczycielami

Prowadzone będą remonty szkół podstawowych, pozyskiwane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na spotkaniu Starosta podsumował miniony rok funkcjonowania placówek oświatowych. Zwrócił uwagę na spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004. Obserwuje się natomiast duży wzrost w liceach ogólnokształcących i bardzo duży spadek w szkołach zawodowych.

Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono zmniejszyć ilość nadgodzin określając górną granicę do pięciu, a w przypadku osób funkcyjnych do trzech. Decyzja ta podyktowana została dużą liczbą osób z wyższym wykształceniem poszukujących pracy. Pozwoliło to na dodatkowe zatrudnienie 111 osób. Spośród nich 60 podjęło pracę w pełnym wymiarze godzin, 11 na minimum, pół etatu, a pozostałe 40 osób jako nauczyciele dochodzący, na kilka godzin.

W roku 2003 wszyscy absolwenci z lekkim stopniem niepełnosprawności zostali zakwalifikowani do programu zatrudniania absolwentów „Junior".

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych