BIPCzwartek, 08.6.2023

Spotkanie Noworoczne Starosty z Nauczycielami

Prowadzone będą remonty szkół podstawowych, pozyskiwane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na spotkaniu Starosta podsumował miniony rok funkcjonowania placówek oświatowych. Zwrócił uwagę na spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004. Obserwuje się natomiast duży wzrost w liceach ogólnokształcących i bardzo duży spadek w szkołach zawodowych.

Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono zmniejszyć ilość nadgodzin określając górną granicę do pięciu, a w przypadku osób funkcyjnych do trzech. Decyzja ta podyktowana została dużą liczbą osób z wyższym wykształceniem poszukujących pracy. Pozwoliło to na dodatkowe zatrudnienie 111 osób. Spośród nich 60 podjęło pracę w pełnym wymiarze godzin, 11 na minimum, pół etatu, a pozostałe 40 osób jako nauczyciele dochodzący, na kilka godzin.

W roku 2003 wszyscy absolwenci z lekkim stopniem niepełnosprawności zostali zakwalifikowani do programu zatrudniania absolwentów „Junior".

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki