BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Jan Paweł II Papież Wolności

Jan Paweł II Papież Wolności
Do jego obchodów gnieźnieńskie środowisko przygotowało się niezwykle starannie. W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 9 października odbyła się uroczystość podsumowująca działania upamiętniające wielkiego Polaka.

W nastrój skupienia wprowadził zebranych chór I LO przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez księdza Alojzego Januchowskiego. Muzycznym prezentacjom towarzyszyły fragmenty papieskich homilii w wyborze dokonanym przez księdza Krzysztofa Stawskiego, a ilustrowane prezentacją multimedialną. Oficjalnie powitała gości dyrektorka obiektu Bogusława Młodzikowska. Charakterystyki Dnia Papieskiego dokonała Marzenna Kubiak, doradca metodyczny nauczycieli religii, a jednocześnie pomysłodawczyni konkursów i organizatorka samej uroczystości. Witając gości, powiedziała: Ekscelencjo, panie Starosto, szanowni Państwo, droga młodzieży. Tegoroczny, IX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem Jan Paweł II – Papież Wolności, wpisuje się w oczekiwania ludzi i narodów całego świata, którzy pragną żyć w świecie wolnym od kłamstwa, nienawiści, przemocy, wojny i wszelkich zagrożeń cywilizacyjnych. Prawo do wolności jest afirmacją człowieczeństwa i ludzkiej godności. Nic więc dziwnego, że w nauczaniu Jana Pawła II słowo wolność występuje bardzo często. (…) Papież mówił: „Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz." Dlatego Ojciec Święty podkreślał: wolność to służyć Chrystusowi! (…) Trzeba ją stale zdobywać. I to ma sens. To nadaje życiu sens.

O życiu, działalności i ujmującej osobowości Papieża opowiadał honorowy gość spotkania ojciec Jan Góra. Sam blisko związany z duszpasterstwem akademickim, współtwórca spotkań młodych, przyjaciel papieża, potrafił niezwykle sugestywnie przybliżyć postać tego wyjątkowego człowieka: - Bardzo dziękuję za pieśń „Abba Ojcze” - zwrócił się do chórzystów. - Pisałem ją w pociągu, strasznie zmarnowany jadąc z Częstochowy do Poznania, ponieważ zbliżał się VI Światowy Dzień Młodzieży, a hymnu nie było. Byłem szczęśliwy i płakałem wielokrotnie, kiedy w 1991 roku na wałach Jasnej Góry, wstaliśmy, podnieśliśmy wszyscy ręce i ta pieśń zaczęła kołysać tłumami. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, że jest niebywała potęga w muzyce i w pieśni. Później zawsze marzyłem, żeby znaleźć się w takim środowisku, w takim miejscu, ażeby wszyscy ludzie wzięli się za ręce i zaśpiewali coś jednego. Z tego narodziła się Lednica.

Opowiadając o swojej posłudze Kościołowi i ludziom, ojciec Góra przyznał, że jego marzeniem była kariera naukowa: - Zdębiałem, gdy usłyszałem, że mam się zająć duszpasterstwem akademickim. Bałem się tego środowiska. Postanowiłem być ich kumplem. Witając się klepałem po ramieniu, dzisiaj powiedzielibyśmy zgrywałem ziomala. A oni nie tego ode mnie oczekiwali. W końcu stało się tak, że to nie ja byłem dobry, tylko oni byli lepsi. Oni przynieśli mi miłość, młodzież przyniosła mi coś, co mnie pochłonęło. Podejmując osobisty wątek znajomości z papieżem ojciec Góra uwiódł słuchaczy dowcipem i anegdotycznym charakterem wypowiedzi: - To, że papież mnie zapraszał zobowiązywało, przy okazji objadałem go niemiłosiernie. Ale kontakt z nim kazał mi to być dobrym księdzem. Musiałem być przyzwoity. Wiedziałem, że nie mogę się ubabrać i go zawieść. Pragnąłem realizować jego wizję, bo papież był wielkim wizjonerem. Dzisiaj wiem, że tylko realizując ideę, można znaleźć sposób na życie, bez niej człowiek jest rozżalony, nie wie, w którym jest miejscu i nie wie, czego chce. Ilekroć trafiam na przeszkody w realizacji nowego wyzwania, zwracam się do mojego Ojca i duchowego przewodnika, mówiąc mu bezpośrednio: „jak mnie w to wrobiłeś, to mi pomagaj”. Wiem, czego chcę na Lednicy – integralności naszej młodzieży. I Was też zapraszam – zwrócił się bezpośrednio do młodzieży ojciec Góra, snując już plan, jaką rolę odegrać ma chór I LO. – Jesteście tacy piękni, przyjeżdżajcie, by powitać tych, którzy przyjdą na spotkanie z Bogiem. Bądzcie kreatywni, tak jak był nim Ojciec Święty Jan Paweł II.

Ojciec Góra, ks. Jacek Orlik, dyrektor Młodzikowska oraz wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak wręczyli nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe zwycięzcom konkursów tematycznych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w konkursie wiedzy inspirowanym hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego: Jan Paweł II – Papież Wolności. Konkurs, w którym udział wzięła młodzież z 9 szkół powiatu, odbył się 1 października i miał charakter testu obejmującego nauczanie Ojca Świętego skupione wokół tematu wolności. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów o treści zawarte w wybranych dokumentach z nauczania papieża. Komisja konkursowa, w skład której wchodził m.in. Diecezjalny Koordynator obchodów IX Dnia Papieskiego ks. Jacek Orlik przyznała pięć (5) pierwszych miejsc następującym osobom: Zuzannie Kanke – II LO w Gnieźnie, Katarzynie Marciniak – I LO w Gnieźnie, Annie Radacz – ZSP w Witkowie, Marice Bruch – ZSP w Witkowie, Mai Wilczewskiej – I LO w Gnieźnie.

Konkurs fotograficzny odbywał się pod hasłem: „Wolność widziana obiektywem aparatu fotograficznego”. Autor każdej pracy oprócz wykonania zdjęcia nawiązującego tematycznie do konkursu musiał zinterpretować fotografię w kontekście tematu. Laureatami konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół nr 11 im. Janusza Korczaka w Gnieźnie oraz: Milena Grenda, Dominika Grzechowiak, Monika Peszka, Maja Rachelska, Sylwia Błach, Wojciech Ziółkiewicz, Mateusz Świderski, Iwona Kaźmierczak, Paulina Gulczyńska, Arkadiusz Rybak, Patrycja Marcinkowska, Joanna Wendland. Wszyscy laureaci oprócz upominków ufundowanych przez Starostwo Powiatowe usłyszeli dedykowane sobie piosenki.

Podsumowania uroczystości dokonali w swoim wystąpieniu wicestarosta Dariusz Pilak oraz biskup Wojciech Polak.

Mówiąc o papieżu, wicestarosta Dariusz Pilak odwołał się do usytuowanego na scenie symbolicznego fotela ze złożoną wiązanką kwiatów: - Kiedy w 1966 roku władza komunistyczna zabroniła wjazdu na uroczystości milenium chrztu Polski ówczesnemu papieżowi Pawłowi VI, to na Jasnej Górze stanął taki właśnie fotel. Zjednoczył wtedy wszystkich Polaków w ich potrzebie wolności. Tak właśnie należy rozumieć ten znak. Fotel papieski nigdy nie będzie pusty. Została bowiem idea. O wolności nie można jednak mówić, gdy nie jest się człowiekiem wolnym. Starosta podkreślił również znaczenie wystąpienia papieża Jana Pawła II, gdy w 2000 roku, wprowadzając Kościół w trzecie tysiąclecie, przeprosił za winy przeszłe Kościoła – a więc i duchowieństwa i osób świeckich. Kończąc swoje wystąpienie starosta zwrócił się z apelem do młodzieży, mówiąc: - Wolność jest nam dana, ale i zadana. Niech ta myśl budzi waszą refleksję do końca dzisiejszego dnia i trochę dłużej.

Biskup Wojciech Polak podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, a zwłaszcza ojcu Górze: - Dziękuję za to, że jednoczysz wokół Ryby młodych, że jesteś kustoszem życia i działalności papieża. Dziękuję za to, że pozwalasz przenikać tym myślom do młodych umysłów pragnących prawdy i wolności.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki