BIPWtorek, 30.5.2023

Wyzwania e – rozwoju wielkopolski

Wyzwania  e – rozwoju wielkopolski

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele samorządów gospodarczych i zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego oraz wrzesińskiego. Celem ogólnym projektu było opracowanie – w ramach partnerstwa lokalnego – trwałych mechanizmów współpracy beneficjentów projektu w zakresie strategicznego zarządzania zmianą gospodarczą stymulowaną inwestycjami ICT w województwie wielkopolskim. Szkolenie poprzedziło spotkanie jego uczestników i organizatorów - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w partnerstwie z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii ze starostą gnieźnieńskim Krzysztofem Ostrowskim, który otwierając spotkanie powiedział: Doświadczenia wiodących regionów europejskich dowodzą, że przemyślane i innowacyjne inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne (ICT) znacząco wpływają na wzrost gospodarczy województwa czy gminy. Są także jednym z ważnych czynników przemian cywilizacyjnych i społecznych, których stymulowanie jest obowiązkiem władz publicznych wobec zmieniającego się kryzysowego otoczenia ekonomicznego, starzenia się społeczeństw i rozwoju technologii. W Polsce nie zawsze rozumiemy ten związek między inwestycjami w ICT a wzrostem gospodarczym i transformacją społeczną, jaka odbywa się na naszych oczach, najczęściej ograniczając zakres inwestycji władz publicznych do informatyzacji urzędów administracji i tworzenia punktów dostępu do Internetu. To poważny błąd. Nadchodzące lata będą w Polsce czasem wyjątkowej podaży środków finansowych, pochodzących głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Czy wiemy jednak, jakich projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oczekują od samorządów i przedsiębiorców mieszkańcy województwa wielkopolskiego? Odpowiedzi na te pytania i strategiczne wskazówki dla wszystkich podmiotów zainteresowanych e-rozwojem województwa wielkopolskiego dostarczy projekt Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju, dzięki któremu mam nadzieję wszystkim nam łatwiej będzie budować strategiczne plany rozwojowe na przyszłość.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali cyklu wykładów tematycznych. Spotkanie zakończyła dyskusja świadcząca o randze problemu i zainteresowaniu uczestników perspektywicznymi możliwościami działań samorządów w pobudzeniu rozwoju wielkopolskich gmin i powiatów dzięki zastosowaniom teleinformatyki. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat oraz informacje o kolejnych działaniach projektu WIR

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki