BIPPiątek, 02.6.2023

50 lat minęło, jak jeden dzień…

50 lat minęło, jak jeden dzień…

Gospodyni spotkania, dyrektor Iwona Ratajczak rozpoczęła uroczystości jubileuszowe słowami:

Chlubą naszej szkoły jest atmosfera wzajemnej życzliwości, którą udało się przez te lata stworzyć, a bez której nie byłoby tylu sukcesów, zarówno naukowych, jak i sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. To wy drodzy dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy swoją kreatywną i postawą, zaangażowaniem, a czasami wręcz determinacją stworzyliście historię tej szkoły. Dziękuję Wam za ten trud i wychowanie wielu pokoleń naszych absolwentów. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę.

Senator Piotr Gruszczyński zwrócił uwagę na znaczenie rolnictwa w naszym regionie: - Jesteśmy dzielnicą o tradycjach i osiągnięciach rolniczych, stąd istnienie takiej placówki, która przygotowuje i kształci specjalistów, zapewniając wysoki poziom rolnictwa, jest konieczne.

Spośród obecnych na uroczystości przedstawicieli organu zarządzającego obecni byli członek Zarządu Wojciech Krawczyk oraz wicestarosta Dariusz Pilak, który składając gratulacje, powiedział:

Szkoła rolnicza kształci dla powiatu gnieźnieńskiego specjalistów w różnych dziedzinach rolniczych. Jest to bardzo ważne, ponieważ rolnictwo w Polsce nadal jest istotną gałęzią gospodarczą. Na te pięćdziesiąt lat składa się wiele osobistych przeżyć tych, którzy tę szkołę tworzyli, którzy tu uczyli i tych, którzy ją ukończyli. To cząstka waszego życia, która wpisuje się w dzisiejszy jubileusz. W imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego dziękuję za zaangażowanie i rzetelną pracę, która umożliwiła dzisiejszy sukces. Młodym ludziom życzę zdobycia wszechstronnej wiedzy pozwalającej nie tylko na swobodne poruszanie się na unijnym rynku pracy, ale zajęcie całego pola wszechświata. Korzystajcie z szerokiej oferty i możliwości rozwoju zainteresowań zawodowych, jakie daje wasza szkoła. Macie szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności, których nie zastąpi podręcznikowa wiedza. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i życzę, aby dalsze lata pracy w tej placówce przyniosły satysfakcję zarówno osobistą, jak i tę, na którą składa się cały dorobek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - zakończył swoją wypowiedź wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie przygotowani przez nauczycieli Zespołu: Małgorzatę Langner i Dariusza Banaszaka. Wicestarosta Dariusz Pilak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska uhonorowali także Medalami Milenijnymi Zjazdu Gnieźnieńskiego byłych dyrektorów szkoły: Franciszka Brzezińskiego, Jana Budzyńskiego, Jacka Plutę oraz Andrzeja Manuszewskiego. Medale zostały przyznane również długoletnim nauczycielom oraz współpracownikom i przedstawicielom firm i gospodarstw rolnych, którzy od lat wspierają placówkę w ramach kształcenia zawodowego.   

Podczas drugiej, nieoficjalnej części spotkania goście mieli okazję zwiedzić szkołę. Dla wielu była to podróż sentymentalna w przeszłość oraz źródło dyskusji w kuluarach podczas towarzyskich kontaktów, których kameralny charakter zapewniła sprawna obsługa gastronomiczna.

fot. „Informacje Lokalne”drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki