BIPWtorek, 06.6.2023

Wspólna promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna w Monachium

Wspólna promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna w Monachium

Impreza ta, obok m. in. MIPIM w Cannes, zaliczana jest do największych i najważniejszych targów inwestycyjnych na świecie, o czym świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników, zarówno wystawców jak i odwiedzających.

Zakres tematyczny EXPO REAL obejmuje m.in.: projektowanie i realizację oraz finansowanie inwestycji, prezentację nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, czy pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, a przeznaczone jest dla: miast i regionów, agencji nieruchomości, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, firm konsultingowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, a więc profesjonalistów związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Targi adresowane są więc do ściśle określonego, ale jednocześnie licznego grona odbiorców, a udział w nich stanowi okazję do zaprezentowania oferty inwestycyjnej Powiatu na szeroką skalę oraz szansę na nawiązanie kontaktów z liczącymi się w branży nieruchomości podmiotami.

Podczas imprezy, zainteresowanym podmiotom udostępnione zostaną anglojęzyczne materiały promocyjne i multimedialne, prezentujące Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński pod względem społeczno – gospodarczym, a także przygotowane w wersji elektronicznej oferty inwestycyjne terenów zlokalizowanych w powiecie. Ostatni z wymienionych materiałów powstał przy współpracy z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, które od 2008 roku działa przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a którego głównym celem funkcjonowania jest dążenie do napływu inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), do powiatu gnieźnieńskiego. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie danych o działkach i obiektach przeznaczonych pod inwestycje oraz wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję lub klimat inwestycyjny powiatu, a także poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi przyciąganiem BIZ i świadczącymi usługi na rzecz inwestorów.

Więcej informacji na temat Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora oraz oferty inwestycyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego można znaleźć na portalu gospodarczym: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl w zakładkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Oferty Inwestycyjne.Materiały do pobrania:

  1. Gniezno Poviat – Business Guide
  2. Town of Gniezno & Gniezno Poviat – investment positives
  3. Katalog ofert Powiatu Gnieźnieńskiego

Paulina Kowalskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki