BIPWtorek, 06.6.2023

Wielki jubileusz OSP w Trzemesznie

Wielki jubileusz OSP w Trzemesznie
Towarzystwo „ Ochotnicza Straż Ogniowa miasta Trzemeszna „ powstała 30 października 1889 r. i liczyło 81 członków „ mężczyzn władających bronią oraz obywateli miasta wszystkich stanów i wyznań. Jego skład odzwierciedlał stan narodowościowy znajdującego się pod zaborem pruskim Trzemeszna, jak również chęć obrony i wspólnej walki z żywiołem ognia Polaków, Niemców i Żydów, którzy zjednoczyli się w celu ochrony życia, zdrowia i mienia współobywateli w myśl obranego hasła: „ Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Prawdopodobnie przyczynkiem do powstania straży był mający miejsce w 1886 roku pożar bóżnicy żydowskiej.

- Jest to bardzo ważna uroczystość nie tylko dla strażaków, ale i całej społeczności lokalnej – przyznał starosta Krzysztof Ostrowski. – Chcę przypomnieć, że historia OSP w Trzemesznie jest dłuższa od historii niepodległej Polski. Jednostka powstała pod zaborem pruskim i już wówczas zauważalne były dążenia niepodległościowe. Polacy wymogli bowiem tłumaczenie zebrań na język polski, również pierwszy statut, jaki się ukazał, był napisany w naszym języku ojczystym.

Przez lata istnienia przez jednostkę przewinęło się kilkaset strażaków, zdarzało się, że całe rodziny. Chlubnym przykładem jest rodzina Schillaków, której członkowie stanowią ponad 30 procent całego zespołu OSP i wielokrotnie już byli nagradzani za zasługi dla pożarnictwa. BR>

Osoby nagrodzone medalami Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego

Grażyna Kachniarz - Prezes OSP Trzemeszno
Józef Nawrocki - członek honorowy OSP Trzemeszno
Kazimierz Borowski - członek honorowy OSP Trzemeszno
Jerzy Szafraniak - członek honorowy OSP Trzemeszno
Henryk Odebralski - członek honorowy OSP Trzemeszno
Bogdan Staszak - członek honorowy OSP Trzemeszno
Bernard Kaczmarek - członek honorowy OSP Trzemeszno
Ryszard Nawrocki - członek honorowy OSP Trzemeszno
Henryk Wabich - członek honorowy OSP Trzemeszno
Andrzej Marciniak - członek honorowy OSP Trzemeszno
Marian Rutkowski - skarbnik OSP Trzemeszno
Bogdan Lipiński - członek honorowy OSP Trzemeszno
Krystyna Wiśniewska -wieloletni członek OSP Trzemeszno, członek Kobiecej Drużyny Pożarniczej OSP Trzemeszno
Małgorzata Schillak - wieloletni członek OSP Trzemeszno, członek Kobiecej Drużyny Pożarniczej OSP Trzemeszno
Jerzy Kachniarz - wieloletni członek OSP Trzemeszno
Andrzej Ciążyński - wieloletni członek OSP Trzemeszno

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki