BIPCzwartek, 08.6.2023

Wnikliwa analiza podstawą przyszłych sukcesów

Wnikliwa analiza podstawą przyszłych sukcesów

Punktem odniesienia, dla indywidualnych wyników zdających w szkole, są rozkłady wyników krajowych egzaminów przedstawionych w skali staninowej. System przetwarzania danych umożliwia określenie efektywności szkolnej, z jaką zakończono sesję egzaminacyjną. Efektywność wyrażona procentowo, jako przyjęty wskaźnik względny, umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej. Wygenerowany w postaci wydruku RAPORT powinien być podstawą w procedurach diagnozy wewnętrznej i analizy jakości pracy szkoły. Uzyskany w ten sposób materiał staje się w ten sposób materiałem źródłowym do podjęcia trudu kontekstowej diagnozy edukacyjnej i ewaluacji pracy szkoły. Program w zakresie jego użyteczności uzyskał bardzo dobrą recenzję prof. zw. dr hab. Bolesława Niemierki. Podobnie na jego temat wypowiedzieli się też dyrektorzy i pedagodzy jednostek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie, którzy w czwartek, 3 września, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, uczestniczyli w szkoleniu poświeconym praktycznemu zastosowaniu programu. Honory gospodyni spotkania pełniła dyrektor Zespołu Joanna Czekała. Obecny na spotkaniu wicestarosta Dariusz Pilak, doceniając funkcjonalność programu, wyraził następującą opinię : - Cieszę się bardzo, że otrzymaliście Państwo narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli wszyscy podnosić skuteczność i jakość pracy naszych szkół. Jestem jednak niepocieszony faktem, że program uniemożliwia wprowadzenie wyników przeprowadzonych egzaminów z przygotowania zawodowego. Pracownik firmy ProgMan Software, Kamil Czajka, wyjaśnił, że program w obecnej wersji nie przewiduje takiego wariantu. Dodał jednak, że w przyszłości z pewnością zostanie wzbogacony o tę możliwość.

Kolejne spotkanie szkoleniowe przygotowujące kadrę dydaktyków powiatu gnieźnieńskiego do wdrożenia nowatorskiego programu odbędzie się pod koniec września.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki