BIPWtorek, 30.5.2023

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku:

  1. Otwarcie
  2. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego dotycząca korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie przeniesienia gminy Witkowo do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
  3. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie.
  4. Stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. Wolne głosy i wnioski.

Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki