BIPCzwartek, 16.9.2021

Wystawa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystawa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Celem wystawy „Muzeum Pierwszych Piastów. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość” jest zapoznanie zwiedzających zarówno z historią, rozbudowaną działalnością naukowo-badawczą oraz przyszłymi planami Muzeum. Zaprezentowane zostaną między innymi dziewiętnastowieczne ryciny Ostrowa Lednickiego, dokumenty związane z historią badań wyspy, naukowe i popularno-naukowe publikacje muzealne oraz plany rozbudowy instytucji finansowane ze środków pozyskanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W roku 2009 mija 40 lat od powołania instytucji muzealnej, której głównym celem była opieka nad cennymi ruinami na wyspie na jeziorze Lednica. Z czasem placówka objęła ochroną kolejne obiekty związane z historią naszej państwowości, a szczególnie z dziedzictwem pierwszych Piastów. W roku 1984 w jej struktury włączono Rezerwat Archeologiczny w Gieczu w powiecie średzkim, następnie grodzisko w Grzybowe w powiecie wrzesińskim (1997 r.) i gródek kasztelański w Radzimiu koło Murowanej Gośliny (2005 r.).

Istotne miejsce w Muzeum zajmuje jego oddział — Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, którego działania skupiają się wokół ochrony kultury ludowej Wielkopolski. Muzeum gromadzi i zabezpiecza materialne ślady działalności naszych przodków. Prowadzi również badania naukowe, które przybliżają społeczeństwu znaczenie tych miejsc, ukazując ich rolę w tworzeniu rzeczywistych korzeni polskiej państwowości, religii i kultury. Ich wyniki publikowane są w licznych wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych w kraju i za granicą. Wśród nich znaczące miejsce zajmują liczne wydawnictwa własne Muzeum, by wymienić Studia Lednickie, Biblioteka Studiów Lednickich oraz przewodniki muzealne, foldery dotyczące wystaw i plakaty.

Nasza placówka odgrywa także istotną rolę w szeroko rozumianej edukacji, organizując wystawy, imprezy plenerowe i lekcje, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

  • Autorzy wystawy: E. Indycka, A. Tabaka
  • Oprawa plastyczna: D. Jagłowska, N. Racek
  • Projekt folderu: W. Kujawa

Kamila Wągrowska


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych