BIPNiedziela, 04.6.2023

Koncert łączący pokolenia

Koncert łączący pokolenia
Licznie zgromadzona publiczność bawiła się świetnie przy utworach, wykonywanych z wielką ekspresją i pasją przez seniorów z Magdeburga oraz chór „Retro”. Goście z Niemiec, oprócz wielu niemieckojęzycznych utworów, zaśpiewali również w języku polskim „Góralu czy ci nie żal” oraz „Szła dzieweczka”.

Podczas koncertu wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił, iż goście z Magdeburga, którzy odwiedzają nas już po raz kolejny, są jawnym przykładem przywiązania do ojczystej ziemi. Ta ziemia, na której dzisiaj żyjemy okazuje się mieć wspólne dziedzictwo, bo powracają do niej ci, którzy z niej wyszli. Są wśród nich także osoby, które utrzymywały ze sobą kontakty pomimo innych systemów politycznych w powojennej Europie, zmian granic państwowych.

Wicestarosta Dariusz Pilak podziękował niemieckiej organizatorce wizyty Edith Wagener i podarował jej pamiątkową statuetkę przedstawiającą orła (symbol Polski i Niemiec) trzymającego w swoich szponach dwie połacie ziemi.

Edith Wagener wręczyła wicestaroście, senatorowi Piotrowi Gruszczyńskiemu oraz prezesowi Towarzystwa Miłośników Gniezna – Janowi Wesołowskiemu, pamiątkowe Medale Królowej Edyty, żony Ottona I, przyznane przez burmistrza Magdeburga.

Chór z Magdeburga gościł w Gnieźnie na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego oraz Towarzystwa Miłośników Gniezna. Patronat honorowy nad koncertem sprawował senator Piotr Gruszczyński.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki