BIPSobota, 03.6.2023

Ponad 600.000 złotych dotacji unijnej na turystykę!

Ponad 600.000 złotych dotacji unijnej na turystykę!

Powiat gnieźnieński na realizację zadania pn. "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 6.1 "Turystyka" Schemat I "Infrastruktura turystyczna" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymał dofinansowanie w kwocie 614 971,50 złotych (65% wartości projektu). Całkowity koszt projektu to 946 110,00 zł., z czego 331 138,50 zł. ma pochodzić z budżetu powiatu (35%) oraz 614 971,50 zł. z EFRR (65%). Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2010 i 2011.

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery zadania:

  1. Ustawienie tablic na wjazdach do powiatu gnieźnieńskiego informujących o jego turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach.
   W centrach większych miejscowości oraz przy obiektach atrakcyjnych turystycznie umieszczone zostaną tablice informacyjne w ilości 10 szt., ze wskazaniem najważniejszych atrakcji regionu i szlaków turystycznych.
  2. Oznakowanie funkcjonujących już szlaków turystycznych
   Przez teren powiatu gnieźnieńskiego przebiegają dwa znane szlaki turystyczne - Szlak św. Jakuba oraz Szlak Piastowski. Produktem projektu będzie 185 km przebudowanych szlaków turystycznych. Wykonanych zostanie 8 drogowskazów wyznaczających kierunek przebiegu szlaku. Na Szlaku św. Jakuba ustawionych zostanie 5 tablic informacyjnych. Zostanie stworzonych 7 punktów postojowych oraz 3 rzeźby z brązu - jedna z wizerunkiem Św. Jakuba i dwie w kształcie muszli.
  3. Oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego powiatu gnieźnieńskiego
   W ramach zadania JPII 79\'/97\' postawione zostaną 2 tablice informacyjne dot. wizyty Jana Pawła II w Gębarzewie w 1979 r. oraz na polach lednickich, nad którymi Jan Paweł II przeleciał pozdrawiając młodzież podczas pielgrzymki w 1997 roku. Natomiast w ramach zadania "Polacy i Niemcy 1000 lat razem" w kościele Garnizonowym w Gnieźnie zamontowany zostanie infokiosk a przed kościołem postawiona zostanie tablica informacyjna mówiąca o możliwości obejrzenia prezentacji wewnątrz kościoła. Druga tablica informacyjna stanie w Dolinie Pojednania w Gnieźnie.
  4. Utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych powiatu gnieźnieńskiego
   Przedmiotem projektu będzie 328 km nowo wybudowanych szlaków turystycznych - jeden zupełnie nowy (tj. Szlak "Śladami mitów i legend") oraz dwa nowe szlaki, bazujące na istniejących obiektach, rozproszonych na terenie powiatu (tj. Szlak architektury drewnianej oraz Szlak pałaców i dworów). Na trasie Szlaku "Śladami mitów i legend" postawionych zostanie 8 tablic informacyjnych, 7 rzeźb oraz 7 wiat, 7 kompletów ław z siedziskami. Na Szlaku architektury drewnianej ustawionych zostanie 11 tablic informacyjnych z wiadomościami o architekturze drewnianej. W Dusznie na wieży widokowej zostanie zamontowana rzeźba róży wiatrów. Z kolei na Szlaku pałaców i dworów ustawionych zostanie 6 tablic informacyjnych.

Kierownikiem projektu "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" jest Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt powstał przy współpracy z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

Przypomnijmy, że Powiat Gnieźnieński ma już doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych, w tym również i z zakresu turystyki. W latach 2006 -2007 powiat realizował projekt pn. "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego". Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosiła 580 819,72 zł, a kwota dofinansowania z EFRR 435 614,79 zł. Po wprowadzeniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (po przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych), jego wartość wyniosła 536 369,76 zł a dofinansowanie z EFRR 402 277,32 zł. W ramach projektu zostało przeprowadzonych kilka zadań dotyczących promocji sześciu markowych produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, czyli Szlaku Piastowskiego, Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, Turystyki pielgrzymkowej, Turystyki aktywnej, Agroturystki i Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Plik do pobrania:

 • Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 6.1

  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki