BIPPiątek, 09.6.2023

Wielkopolski Lider Innowacji

Wielkopolski Lider Innowacji

Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, które wpisują się w Regionalna Strategię Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom oraz wykorzystują innowacyjne zasoby regionu. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami Konkursu mogą być między innymi uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie oceniane będą między innymi:

 • kultura innowacyjna (elastyczność, otwartość na współpracę, świadomość konieczności wprowadzania zmian i ustawicznego zdobywania wiedzy),
 • kryterium wdrożeniowości, którego podstawowym warunkiem jest zaprezentowanie modelowych rozwiązań dotyczących trwałości inicjatywy i możliwych źródeł finansowania,
 • wykorzystanie aktywności zasobów oraz cech organizacyjnych samorządów, środowisk naukowych i gospodarczych w celu wspólnego działania (preferencja dla listów intencyjnych lub umów zawartych pomiędzy uczestnikami Inicjatywy, wywodzącymi się z rożnych środowisk).

  Udział w Konkursie będzie możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczenia niezbędnych dokumentów (ich spis znajduje się w Regulaminie Konkursu), które następnie będą oceniane przez Kapitułę Konkursu. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli ciała doradczego przy Marszałku - Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Uczestnicy będą walczyć o atrakcyjne nagrody - trzy pakiety wsparcia o wartości 54 000,00 złotych każdy!

  Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2009. Zachęcamy do udziału w Konkursie!

  Więcej informacji:
  www.bwsi-wielkopolska.pl


  Pliki do pobrania:
 • Regulamin konkursu
 • Formularz zgłoszeniowy
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki