BIPPiątek, 09.6.2023

SMS z informacją o zagrożeniu

SMS z informacją o zagrożeniu
Porozumienie zostało podpisane dzisiaj w starostwie, które sfinansowało zainstalowanie odpowiedniej aplikacji i będzie płaciło miesięczny abonament za jej użytkowanie.

- Osoba głuchoniema, będąc świadkiem wypadku lub potrzebując pomocy służb ratowniczych, czuła się bezradna. Teraz samodzielnie, poprzez wysłanie SMSa, będzie mogła powiadomić o zdarzeniach, wymagających interwencji – powiedział starosta Krzysztof Ostrowski.

Jak wyjaśnił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, st. kpt. Wojciech Mazur, SMS będzie wysyłany pod numer znany tylko osobom głuchoniemym i będzie docierał do stanowiska kierowania w komendzie straży pożarnej. Będzie się tam również znajdowała baza danych osób głuchoniemych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. – Na monitorze komputera dyspozytora, oprócz informacji o zagrożeniu, wyświetli się również imię i nazwisko osoby wysyłającej wiadomość. W zależności od rodzaju zdarzenia, dyspozytor wyśle straż pożarną, policję lub pogotowie ratunkowe.

Znaczenie dobrej komunikacji z pacjentem podkreślił dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Włodzimierz Pilarczyk, pełniący równocześnie funkcję prezesa gnieźnieńskiego PCK. – Przez dwa lata Polski Czerwony Krzyż prowadził szkolenia z języka migowego. Wzięło w nim udział ok. 200 osób, wśród których byli pracownicy służby zdrowia oraz pracownicy samorządowi. I w tym przypadku pomocy finansowej udzielił samorząd powiatowy.

Za okazywane zrozumienie problemów osób głuchoniemych oraz wsparcie podziękowała wiceprezes koła terenowego Polskiego Związku Głuchych w Gnieźnie Renata Obrębska.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki