BIPWtorek, 06.6.2023

\"Witaminka\"” dla szczerych serc

\

Do konkursu mogły przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. Jako najważniejsze zadanie określono prowadzenie placówki realizującej zajęcia w godzinach popołudniowych w zakresie: organizacji czasu wolnego, gier, zabaw zręcznościowych, pomocy w odrabianiu lekcji, rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowania na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, interpersonalnych i społecznych. Zadanie obejmuje także zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy: zabawy, dyskusje, pogadanki, a w ramach bezpiecznych wakacji: pogadanki i współpraca z policją. Jako konieczny wymóg wskazano także, że program powinien obejmować działania służące rozwijaniu zainteresowań, pasji i aktywności życiowej dzieci z lokalnych środowisk. Dotacja na realizację zdania w bieżącym roku wyniosła 5000zł. Termin składania ofert minął 26 czerwca 2009 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpił oddział PCK Gniezno. Zawartość merytoryczna przedstawionego programu spełnia wszystkie wymogi określone przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie „Klub Witaminka” będzie realizowane w okresie od 15 lipca do 13 listopada br. w świetlicy ZOZ-u przy ulicy Łącznica. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Komisja konkursowa, której przewodniczył członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, a w skład której ponadto wchodzili: Teresa Gorczyńska z Polskiego Związku Niewidomych, Bogumiła Orzechowska z Rady Osiedla Dalki, Marek Kosmala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Anna Światłowska z Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki