BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Podsumowanie działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Podsumowanie działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Według raportu sporządzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, punkt w Gnieźnie, spośród 11 lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z całej Wielkopolski, znalazł się na drugim miejscu pod względem ilości przeprowadzonych konsultacji, zaraz po Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu. Przeprowadzono ponad 200 konsultacji bezpośrednich, głównie w siedzibie punktu. Konsultantki zarejestrowały również prawie 130 konsultacji przeprowadzonych drogą telefoniczną, a 40 razy drogą elektroniczną.

W ramach działań informacyjno - promocyjnych pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, podjętych w pierwszym kwartale br. uczestniczono w konferencji dla przedsiębiorców, zorganizowanej przez BZ WBK we Wrześni. W trakcie konferencji udzielano odpowiedzi na szereg pytań związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Konsultantki wysyłały również zainteresowanym osobom oraz instytucjom aktualności nt. programów pomocowych, bezpłatnych szkoleń, konkursów.

W PI FE w Gnieźnie można uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe, projekty realizowane na obszarach wiejskich. Konsultantki przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30.


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny: www.wrpo.wielkopolskie.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki