BIPWtorek, 06.6.2023

Inwestycja energetyczna w gminie Witkowo zakończona

Inwestycja energetyczna w gminie Witkowo zakończona

W państwach, w których ogólna efektywność energetyczna jest wysoka, udział zużycia paliw gazowych w strukturze zużywanej energii jest z reguły znaczący. Polska aktywnie dąży do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej, a dowodem tych działań jest otwarta 18 czerwca w Chłądowie koło Witkowa stacja przesyłu gazowego.

Honory gospodarza uroczystości pełnił Andrzej Mikołajczak, dyrektor Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, firmy, która zarządza siecią gazociągów dystrybucyjnych na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz kilku gmin sąsiednich województw. Witając przybyłych gości, dyrektor Mikołajczak wyjaśnił funkcję i znaczenie nowo otwartej stacji. Jako najważniejszą jej zaletę wskazał stały monitoring dwóch ciągów pomiarowo – przesyłowych. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości obecni byli reprezentanci władz wojewódzkich, gminnych, miasta Gniezna, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy firm, wreszcie przyszli odbiorcy gazu ziemnego powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego.

Prezes WSG Zdzisław Kowalski krótko przypomniał historię powstania nowej stacji redukcyjno – pomiarowej w Chłądowie. Podkreślił rekordowe tempo prac. Omówił projekt inwestycyjny przeznaczony do realizacji w najbliższym czasie, a obejmujący przyłączenie do gazociągu odbiorców z Niechanowa, Strzałkowa, Powidza i Słupcy. Nie krył również satysfakcji z dobrze wykonanego zadania wicemarszałek województwa wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak.

Poświęcenia urządzeń stacyjnych „na użytek człowieka i chwałę Bożą” dokonał proboszcz parafii witkowskiej ks. Stanisław Goc. Kulminacyjny punkt uroczystości – zapalenie płomienia gazowego – miał miejsce już w Witkowie, na terenie przyległym do przedszkola „Bajka”, które jako pierwszy obiekt użyteczności publicznej w Witkowie został przyłączony do sieci miejskiej.

Jako włodarz terenu głos zabrał burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Podkreślił, że to wyjątkowy dzień zarówno dla lokalnej społeczności, jak i władz samorządowych. Pogratulował profesjonalizmu zarówno projektodawcom, jak i wykonawcom inwestycji:
Cieszę się, że dzięki państwu nasze marzenia spełniły się. Gaz ziemny to zdecydowanie energia przyszłości. Jego najważniejszymi atutami z punktu widzenia interesów gminy mającej ogromne dochody z turystyki są wymierne korzyści w zakresie ekologii i ekonomii. Składając na ręce dyrektora WSG Andrzeja Mikołajczaka oraz prezesa WSG Zdzisława Kowalskiego podziękowania, burmistrz wręczył obu panom figurkę Wita, rzeźbę symbolizującą miasto. Wicemarszałek województwa odczytał laudację Jacka Łody, dyrektora biura inwestycji w WSG uhonorowanego odznaką „Za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska pogratulowała sukcesu nie tylko jako reprezentantka władz powiatowych, ale także jako mieszkanka gminy Niechanowo z niecierpliwością oczekująca na przyłączenie do gazociągu. Cieszę się, że właśnie panu, burmistrzowi Witkowa, przypadł zaszczytny tytuł pioniera w realizacji tak doniosłych przedsięwzięć - mówiła Danuta Winiarska.

Nawiązując do wypowiedzi przewodniczącej Rady, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak dodał: Dzisiejsza uroczystość zapalenia płomienia gazowego w Witkowie w kontekście rozwoju gospodarczego, korzyści wynikających dla całego regionu, a wreszcie z punktu widzenia zwykłego użytkownika, czyli obywatela, o którego troska jest zadaniem priorytetowym władz powiatu, jest nie do przecenienia. Realizacja tej inwestycji jest pod wieloma względami innowacyjna. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z państwem, trafiłem na informacje, które zaimponowały mi jako zwykłemu konsumentowi.

W dwóch przypadkach trzeba było zbudować gazociąg metodą przewiertu kierunkowego – pod dnem jeziora Bystrzyce (dł. 289 m) oraz pod lasem państwowym (dł. 446 m), aby uniknąć wycinki drzew i – co ważniejsze – zmiany trasy przebiegu gazociągu. Ten sposób realizacji inwestycji, zgodny z normami unijnymi i pozostający w zgodzie z działaniami ekologicznymi, robi duże wrażenie i pozwala wierzyć, że postęp cywilizacyjny w naszym powiecie stał się faktem dokonanym”.

W uznaniu zasług projektodawców i wykonawców wicestarosta Dariusz Pilak i przewodnicząca Danuta Winiarska odznaczyli Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego:

  • Szymona Szurkowskiego, dyrektora firmy wykonawczej,
  • Arkadiusza Szmyta, kierownika działu inwestycji,
  • Józefa Szulca, inspektora nadzoru.

Dowódca 3. Skrzydła Lotniczego, generał Tadeusz Mikutel obok życzeń wyraził nadzieję, że kolejnym miejscem przyłączonym do gazociągu stanie się Powidz, co pozwoli kompleksowi bazowemu obniżyć koszty eksploatacji, a tym samym przynieść obustronne korzyści, tak jednostce wojskowej, jak i spółce, która skutecznie opiera się kryzysowi ekonomicznemu na rynku. Dyrektor Mikołajczak zapewnił, że jest to priorytetowe zdanie jego firmy.

Uroczystego zapalenia Płomienia Gazowego przy spontanicznym aplauzie publiczności dokonał burmistrz Witkowa Krzysztof Szkudlarek oraz wicedyrektor WSG Janusz Śniedziewski, odznaczony Medalem Koronacyjnym. Efekt tego niezwykle widowiskowego wydarzenia podkreśliły, wypuszczone przez przedszkolaków wiernie sekundujących uroczystości, kolorowe balony.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki