BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Święto szkoły w Modliszewku

Święto szkoły w Modliszewku
Rangę wydarzenia podkreśliła obecność tak znakomitych gości jak: arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, wójt gminy Gniezno Włodzimierz Leman, przedstawiciel wielkopolskiego kuratora oświaty, członkowie rodziny księdza Leona Formułowicza.

Podczas mszy świętej Jego Ekscelencja arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, przypomniał sylwetkę patrona księdza kanonika Leona Formanowicza, akcentując te wartości, które współczesnemu pokoleniu mogą posłużyć za wzór postawy moralnej i patriotycznej. Podkreślił bohaterstwo, które stało się udziałem życia księdza Formanowicza, jego determinację w walce z germanizacją i protest przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Przypomniał, że swój patriotyzm i męstwo ksiądz Formanowicz udowodnił, ponosząc męczeńską śmierć w Dachau.

Władze powiatu reprezentował wicestarosta Dariusz Pilak. Nawiązując do homilii wygłoszonej przez metropolitę gnieźnieńskiego, powiedział: - Patron państwa szkoły, ksiądz, działacz narodowy i człowiek kultury, swoim życiem udowodnił męstwo, wielkość i patriotyzm. Więcej mówić już nie trzeba, nie ma bowiem takich słów, które zdolne byłyby wyrazić szacunek i podziw dla jego postawy.

Z tym większą więc dumą i radością składam serdeczne gratulacje z okazji nadania szkole sztandaru. W waszą szkolną teraźniejszość wpisujecie państwo piękne święto. To wynik pracy i wytrwałości w dążeniu do osiągania jasno określonych celów. Ukazuje, jak istotnym w edukacji współczesnego młodego obywatela jest czerpanie wzorców z życia i przesłania ludzi, takich jak patron państwa szkoły, ksiądz Leon Formanowicz.

Kulminacyjnym punktem mszy świętej było poświecenie sztandaru i przekazanie go przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce pani dyrektor, która nie kryjąc wzruszenia mówiła: Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.

Następnie pani dyrektor przekazała sztandar w ręce młodzieży.

Przysięgę wierności złożoną na otrzymany sztandar uzupełniło wspólne wykonanie hymnu szkoły.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu najmłodszych wychowanków szkoły w Modliszewku.

Spotkanie zakończył poczęstunek, który stał się okazją do dokonania podsumowań tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki