BIPSobota, 03.6.2023

„Gala Orłów” z udziałem niemieckiego partnera

„Gala Orłów” z udziałem niemieckiego partnera

Stronę niemiecką reprezentowali:

  • Holger Lademann - wicestarosta pełniący jednocześnie funkcję kierownika decernatu ds. budowy i utrzymania dróg, rolnictwa i ochrony środowiska,
  • Berndt Schütze - kierownik decernatu ds. rolnictwa w powiecie Teltow- Fläming,
  • Herbert Vogler - prezes Agencji Wspierania Gospodarki w powiecie Teltow-Fläming.

Zgodnie z programem wizyty, w pierwszym dniu pobytu w Gnieźnie, niemieccy goście zwiedzili i zapoznali się z dorobkiem trzech firm nominowanych do tytułu „Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości w latach 2007-2009”. Niemieckojęzyczni delegaci poznali kulisy działania i funkcjonowania firm:

  • „Stolarstwo Mikołajczak” w Niechanowie,
  • „Anbud” firma remontowo - budowlana Andrzej Łykowski w Witkowie,
  • Bosh Service - Czerniak w Gnieźnie.

Honory gospodarzy terenu pełnili: Agnieszka Rzempała - Chmielewska - dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Agata Białas, odpowiedzialna za współpracę zagraniczną w gnieźnieńskim starostwie oraz Juliusz Trojanowski - wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w Gnieźnie (GARG).

Zainteresowanie lokalną przedsiębiorczością strony niemieckiej wynika z faktu podobnych doświadczeń obu stron w dobie kryzysu gospodarczego. Temat ten zdominował również wieczorne spotkanie. Podczas uroczystej kolacji wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, Dariusz Pilak, wyjaśnił wątpliwości i kwestie związane ze stanem gospodarki naszego powiatu, przedstawił także strategię władz powiatowych mającą na celu przeciwdziałanie recesji gospodarczej.

Kolejny dzień pobytu naszych zagranicznych gości stanowiła wycieczka szlakiem gnieźnieńskich zabytków, a największą atrakcję - przejażdżka ponad 120 - letnią gnieźnieńską kolejką wąskotorową.

Podczas wizyty w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego wiceprezes Juliusz Trojanowski oprowadził gości po Centrum Obsługi Inwestora, miejscu pierwszego kontaktu zainteresowanych procesem inwestycyjnym w powiecie gnieźnieńskim. Przedstawił zasady działania centrum, które zapewnia profesjonalne doradztwo i wsparcie przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami bezpośrednimi bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Kulminacyjnym punktem wizyty niemieckiej delegacji w naszym powiecie był jej udział w gali wręczenia nagród wyróżnionym firmom - laureatom konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsięborczości w Gnieźnie. Finałowa gala odbyła się w Teatrze im. Aleksandra Fredry, a muzyczną jej oprawę zapewnił zespół „Rajlender”. Tak jak wszyscy uczestnicy uroczystości, już w części mniej oficjalnej, goście zza Odry świetnie bawili się podczas spektaklu wprawdzie w języku polskim, ale komedia pomyłek, a w takiej konwencji utrzymana jest sztuka „Z rączki do rączki” w reżyserii Tomasza Szymańskiego, ma wymowę międzynarodową, stąd atmosfera dobrej zabawy towarzyszyła zarówno Polakom, jak i Niemcom.

W ostatnim dniu pobytu w Gnieźnie przedstawiciele powiatu Teltow-Fläming wzięli udział w spotkaniu ze starostą gnieźnieńskim, Krzysztofem Ostrowskim, podczas którego omawiano zagadnienia związane z przyszłymi inwestycjami w naszym powiecie.

Agata Białas


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki