BIPPoniedziałek, 29.5.2023

„Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”

„Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”


Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów biorących udział w pokazie, przywitał Starosta Gnieźnieński, Krzysztof Ostrowski. Starosta zwrócił uwagę na fakt, iż ilość powstających odpadów nieustannie wzrasta. Należy szukać sposobów ich dalszego zagospodarowania. Najważniejszą i najprostszą metodą jest selektywna zbiórka odpadów w domach, szkołach, urzędach. Tak niewiele robiąc, możemy przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, które trafią na składowisko.

Dalszą część spotkania poprowadziła Pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Magdalena Musiałowicz, która przybliżyła uczniom zasady prawidłowej segregacji odpadów. Pani Magdalena Musiałowicz wskazała również sposoby dalszego zagospodarowania powstających odpadów. Wyjaśniła znaczenie „modnych” pojęć w gospodarce odpadami. Uczniowie mogli również sprawdzić nabytą wiedzę w pokazie praktycznym. Spotkanie udowodniło słuszność zgniatania butelek PET przed umieszczeniem w kontenerze.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki