BIPŚroda, 31.5.2023

S.O.S. dla Ziemi – ekologiczne prezentacje

S.O.S. dla Ziemi – ekologiczne prezentacje
W imieniu organizatorów gości i uczestników powitała prezes gnieźnieńskiego koła Maria Brykczyńska. Przypomniała, że rok 2008 ogłoszono „Rokiem Klimatu i Środowiska", a Polski Klub Ekologiczny jako członek Koalicji Klimatycznej realizuje projekt „SOS Klimat!", podejmuje działania mające na celu podniesienie poziomu społecznej świadomości zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, a co za tym idzie także zwiększenie aktywności społeczeństwa w dziedzinie ochrony klimatu. - Ochrona lasów i zachowania prośrodowiskowe również wpływają na zapobieganie zmianom klimatycznym - kontynuowała prezes Koła. Do wypowiedzi Marii Brykczyńskiej nawiązał także poseł Dolata oraz członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Wojciech Krawczyk.

To ważne, by młodzi ludzie mieli świadomość ekologiczną, dbali o najbliższe środowisko, choćby przez tak proste czynności jak segregacja śmieci czy oszczędzanie energii elektrycznej – mówił członek zarządu. - Cieszę się prywatnie i jako przedstawiciel władz powiatowych. To szansa, że będziemy żyć w zdrowszym, niezdegradowanym środowisku, a działania w tym zakresie starostwo powiatowe w Gnieźnie zawsze będzie wspierać.

Przedmiotem prezentacji stały się prace i projekty zgłoszone na trzy różnego typu konkursy: fotograficzny -,,Leśne impresje”, filmowy „Las w życiu człowieka” oraz plastyczny „Mieszkańcy lasu”. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez hojnych sponsorów: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska laureatom wcześniej rozstrzygniętych konkursów (plastycznego i fotograficznego) wręczał poseł Zbigniew Dolata raz członek Zarządu Powiatu, Wojciech Krawczyk.

Artystyczne popisy wyróżnionych prezentacji scenicznych odznaczały się dobrym poziomem i bogactwem wiedzy merytorycznej. Wykonawcy udowodnili muzykalność i dojrzałość sceniczną, a ich opiekunowie zaangażowanie i pasję zawodową. Z dużym zainteresowaniem spotkała się również emisja zgłoszonych do konkursu filmów. Jury nagrodziło filmy:

• Damiana Welzandta z I LO,
• produkcję grupową: Bartosza Utika, Daniela Karczmarka, Darii Labrenz i Agaty Słomian z III LO,
• Filipa Stochmala i Marcina Małeckiego z Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie.

Tegoroczne prezentacje zgromadziły rekordową, jak dotąd, liczbę uczestników, poziom prac jest coraz wyższy, co świadczy o sukcesie organizatorów i wzroście ekologicznej świadomości młodego pokolenia.

Barbara Plucner
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki