BIPNiedziela, 28.5.2023

Konferencja turystyczna w Gnieźnie

Konferencja turystyczna w Gnieźnie

W tym właśnie celu w dniach od 21 do 23 kwietnia, w auli I LO w Gnieźnie, odbyła się zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno - Menedżerską, Biuro KulTour.pl, Lokalną Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu, Wydział Kulturoznawstwa GWSHM Milenium w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne formy turystyki kulturowej w Polsce”.

Podstawowym celem konferencji stała się integracja środowiska naukowego zajmującego się problemem współczesnej turystyki, przegląd form turystyki kulturowej, a także analiza treści i programów poszczególnych typów wypraw oraz profilu ich uczestników. Grupa naukowców reprezentująca środowiska uniwersyteckie z całej Polski, miała okazję skonfrontować swoje poglądy, przedstawić wyniki badań, ułatwić samorządowcom budowanie nowej strategii promocji miasta i regionu.

Niezwykle ambitny program konferencji zawierał cykl wykładów merytorycznych zakończonych dyskusją, tematyczne warsztaty konwersatoryjne dla studentów i przedstawicieli samorządów oraz cykl imprez towarzyszących o charakterze integracyjno – kulturowym.

Konferencję rozpoczął dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Wiktor. Wyraził głębokie zadowolenie, że turystyka kulturowa stała się obiektem wnikliwych badań naukowców i to różnej specjalności, bowiem tylko w taki sposób, jak mówił, można oczekiwać traktowania turystyki jako poważnej gałęzi gospodarki w Polsce.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak. W imieniu organizatorów powitał wszystkich gości w mieście przynależnym wszystkim Polakom. Podziękował za przyjęcie zaproszenia reprezentantom świata nauki, którzy zechcieli swoją wiedzą i autorytetem wesprzeć wysiłki władz powiatu gnieźnieńskiego pragnących wypromować Gniezno i przyległe gminy jako miejsce atrakcyjne turystycznie. -Cieszę się niezmiernie, mówił wicestarosta, że dzięki państwa wiedzy będziemy mogli doskonalić strategiczny projekt promocji naszego regionu, tak, by spełniał on standardy europejskie, przyniósł wymierny efekt ekonomiczny i społeczny oraz zapewnił naszemu miastu należne mu miejsce na turystycznej mapie Polski i Europy.

Inauguracyjny wykład wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda, w którym wypowiedziała się na temat ekonomicznych aspektów turystyki kulturowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wykładów na temat turystyki chronionego dziedzictwa kulturowego na świecie i w Polsce. Naukowcy przeprowadzili także praktyczne warsztaty poświęcone turystyce archeologicznej, obiektów militarnych i wciąż kontrowersyjnej tanatoturystyce ( wg definicji prof. Sławoja Tanasia to ruch turystyczny do obiektów i miejsc, w których rzeczywisty bądź symboliczny aspekt śmierci jest „atrakcją turystyczną”). Zwieńczeniem intelektualnych rozważań dnia był przygotowany przez Muzeum Pierwszych Piastów wieczorny event na Ostrowie Lednickim.

Drugi dzień konferencji zainaugurował wykład prof. Sylwii Kaczmarek i prof. Jacka Kaczmarka (Uniwersytet Łódzki) zatytułowany „Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany”. Kolejne prelekcje poświęcone były turystyce eventowej, religijnej i pielgrzymkowej. Podczas sesji popołudniowej dr Izabela Wyszowska (AWF Poznań) wygłosiła referat na temat turystyki kulturowej w Wielkopolsce, natomiast istotą warsztatów była problematyka związana z turystyką literacką, filmową, kulturowo-przyrodniczą oraz enoturystyką, czyli podróżami w regiony winiarskie, podczas których turyści odwiedzają miejsca związane z produkcją wina. Podsumowanie dnia stanowiła wycieczka szlakiem gnieźnieńskich zabytków przygotowana przez GWSH „Milenium”. Środowy wieczór dopełnił koncert w Katedrze Gnieźnieńskiej. Na tle muzyki geniuszy polifonii barokowej z niezwykłym wdziękiem zabrzmiały strofy poetów siedemnastowiecznych uwikłanych w metafizyczny konflikt między renesansową pochwałą życia a przekonaniem o nieuchronnej przemijalności wszelkich wartości.

W ostatnim dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa poświęcona potencjałowi i perspektywom turystyki kulturowej w Polsce. Przedstawiony został program zintegrowanych działań badawczych dotyczących turystyki kulturowej w Polsce, podsumowano efekty trzydniowych prelekcji, rozmów i wymienionych doświadczeń. Podkreślono operatywność i determinację organizatorów, którzy zdołali wydać monografię pod redakcją dr Karoliny Buczkowskiej i dr Armina Mikosa von Rohrchscheidt pt. „Współczesne formy turystyki kulturowej”, niemal w przeddzień konferencji, co, jak podkreślają oboje autorzy, stanowi drugi tego typu przypadek (po Poznaniu) w historii edycji materiałów naukowych.

Gnieźnieńska konferencja, pierwsza tego typu w Polsce, stanowi niewątpliwie ważny krok ku integracji całego polskiego środowiska badaczy i dydaktyków turystyki kulturowej. Umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń, doprowadziła do stworzenia stałego forum współpracy naukowej, samorządowcom natomiast, dzięki instrumentom naukowym i zdobytej wiedzy dała szansę opracowania nowej strategii promocyjnej mikroregionu na miarę standardów europejskich. Być może dlatego Gniezno i mikroregion osiągną status „ Niewielkiego miasta na wielkie wakacje”.

oprac. Marta Suchodomska
red. Barbara Plucner


fot. J. Andrzejewski


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki