BIPCzwartek, 08.6.2023

Ruszył projekt pracy z uzdolnioną młodzieżą

Ruszył projekt pracy z uzdolnioną młodzieżą


Jak powiedział starosta Krzysztof Ostrowski podczas spotkania inaugurującego projekt, pomysł przygotowania dodatkowych zajęć dla najzdolniejszej młodzieży jest efektem analizy wyników maturalnych, jaka została przeprowadzona podczas jednej z sesji rady powiatu. Okazało się wówczas, że szkoły radzą sobie dosyć dobrze z uczniami średnimi, nie do końca wykorzystywany jest natomiast potencjał najbardziej utalentowanych.

Dla maturzystów zdających egzaminy na poziomie rozszerzonym przygotowane zostały dodatkowe zajęcia w poszczególnych szkołach. Nowatorski projekt pracy wspierania uzdolnień przygotowany został z myślą o uczniach klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.

Zostali oni wytypowani podczas rozmów kwalifikacyjnych, które prowadzili wykładowcy wyższych uczelni. Podzieleni na koła humanistyczne, przyrodniczym oraz poświęconym treściom kulturoznawczo-obywatelskim, będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, pracach studenckich kół naukowych i indywidualnych zajęciach.

Celem programu jest indywidualizacja nauczania wspomagająca szybszy rozwój ucznia, stworzenie wszechstronnych warunków indywidualnego Rozwoju zainteresowań i uzdolnień, umożliwienie uzyskania większej wiedzy o wyższym stopniu trudności, uczenie skutecznych technik i metod uczenia się, kształtowanie zdolności myślenia twórczego, rozwijanie oryginalności, zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości oraz rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Krzysztof Kurek.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki