BIPNiedziela, 04.6.2023

Nowy kierunek – technik mechanik lotniczy

Nowy kierunek – technik mechanik lotniczy


- Szkół kształcących w takim zakresie jest w Polsce niewiele – przyznał starosta Krzysztof Ostrowski. – Jest to więc prestiż i podniesienie rangi szkoły. Duży ukłon w stronę pana generała, bo bez przychylności i zaplecza jednostki nowy kierunek nie mógłby być utworzony.

Jak poinformował dyrektor Sylwester Sip, wybór nowego kierunku został dokonany na podstawie analizy rynku pracy, wielu konsultacji z dyrektorami szkół, z organem nadzoru pedagogicznego, z organem prowadzącym, z generałem Mikutelem i osobami mu podległymi.

Podpisane porozumienie przewiduje m.in. użyczenie potrzebnego do kształcenia sprzętu i kadry.

- Polskie Siły Zbrojne stanęły przed ważnym zadaniem – wdrożeniem całkowicie zawodowej służby zawodowej – powiedział dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. – Utworzenie klasy o profilu techniczno-lotniczym jest ucieleśnieniem dążenia wojska do pozyskania jak najlepiej przygotowanej kadry. Baza lotnicza w Powidzu będzie się rozrastała i zapotrzebowanie personalne będzie ogromne – podkreślił. – Nasze oczekiwania to odpowiednia wiedza techniczna, o co będziemy się starali zadbać, kierując personel techniczny w celu nauczania. Druga sprawa to znajomości języka angielskiego, gdyż sprzęt, jaki będziemy przejmować, pochodzi z państw zachodnich i opisy techniczne będą w języku angielskim.

Jak dodał gen. Mikutel, na podstawie porozumienia nie tylko baza powidzka, lecz także inne będą mogły wspierać kształcenie w ZSP nr 2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie należy do największych ponadgimnazjalnych szkół technicznych w regionie. Szkoła kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanicznych i elektrycznych, na poziomie technikum w zawodach: mechanik, mechatronik, elektronik oraz elektryk oraz na poziomie liceum ogólnokształcącym. Przy szkole działa również Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki