BIPSobota, 10.6.2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu z zakresu turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu z zakresu turystyki


Rozpatrzono zgłoszenia nadesłane terminowo, tj. do dnia 27 lutego. W skład komisji weszli: Wojciech Krawczyk – członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego oraz przewodniczący komisji, Stanisław Król – Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zbigniew Narożny – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Gnieźnie, Agnieszka Rzempała – Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Danuta Kryszak – podinspektor ds. promocji turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert komisja stwierdziła, że pięć z nich spełnia wszystkie wymogi formalne, natomiast jedną należy odrzucić ze względu na zaistniałe uchybienia. Konkurs miał na celu propagowanie rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego poprzez organizację różnego rodzaju rajdów turystycznych.

Zwycięskie oferty to propozycje np.: Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z Gniezna na organizację I Rajdu „Powitania wiosny” czy Ekoturystycznego Rejsu Żeglarsko – Kajakarskiego po Pojezierzu Gnieźnieńskim, a także Polskiego Klubu Ekologicznego KOŁO w Gnieźnie, którego pomysłem jest X Gnieźnieński Rajd Rowerowy. Rozdysponowano łącznie 14.500 zł dla poszczególnych organizacji biorących udział w konkursie według następującej kolejności:

1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Gniezno – łącznie 7.500 zł
(realizacja 5 zadań) 2) Polski Klub Ekologiczny KOŁO w Gnieźnie – 2.500 zł
3) Uczniowski Klub sportowy „Korczakowscy” – 2.000 zł
4) Polski Związek Niewidomych – 1.500 zł
5) OT „Szlak Piastowski” – 1.000 zł

Kwoty te w najbliższym czasie muszą jeszcze zostać zatwierdzone prze Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

A to tylko niewielka część turystycznych atrakcji, które czekają mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego już w tym roku. Reszta niech pozostanie słodką niespodzianką organizatorów, lecz Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego żywi nadzieję, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w każdej inicjatywie promującej turystykę oraz zdrowy tryb życia.

Lucyna Gotowała
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki