BIPŚroda, 31.5.2023

Rajd turystyczny im. Starosty Jacka Marciniaka

Regulamin rajdu przewiduje siedem zróżnicowanych pod względem długości tras pieszych: jedną trasę 2,5-dniową (Witkowo – Trzemeszno), trzy trasy 2-dniowe (Lubcz – Trzemeszno; Gniezno PKP – Trzemeszno; Mogilno – Trzemeszno) oraz trzy trasy 1-dniowe (Jankowo Dolne PKP – Trzemeszno przez Kalinę; Jankowo Dolne PKP – Trzemeszno; Witkowo – Trzemeszno).

Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie i czynna będzie w godz. 13.00 – 15.00.

W rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Zgłoszenia należy wysyłać pod adres: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. J.Łaskiego 10, 62-200 Gniezno. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: /061/ 426 36 60. Wpisowe od osoby na trasach dwu i półdniowych wynosi 10 zł (członkowie SKKT 9 zł,), dwudniowych 9 zł. (członkowie SKKT 8 zł.) a jednodniowych 5 zł. (członkowie SKKT 3 zł.). Wpisowe należy wpłacać w kasie Oddziału lub na konto Bank Zachodni WBK S.A.I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 z dopiskiem „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń mija z dniem 2 października 2003 roku.

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo – turystycznymi Gminy Trzemeszno, przypomnienie 190 rocznicy urodzin i 135 rocznicy śmierci Hipolita Cegielskiego.

Rajd poświęcony jest pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka. Przypomnijmy, Starosta Jacek Marciniak był propagatorem krajoznawstwa i turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej, sprawował honorowy patronat na XXX Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawców w sierpniu 2000 roku. Był współredaktorem strategii rozwoju turystki na terenie Powiatu. Odznaczony przez Zarząd Główny PTTK Medalem „Za pomoc i współpracę”. Jacek Marciniak był człowiekiem wielkiego serca, swym sposobem bycia i otwartą postawą zjednał sobie wielu przyjaciół. We wszystkich swych zawodowych i społecznych przedsięwzięciach należał do awangardy – współtworzył nową rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Umiał otwarcie współpracować ze wszystkimi, którzy – tak jak On – chcieli rozwijać regionalne przedsięwzięcia na ponad regionalna skalę.

Starosta Jacek Marciniak zginął w wypadku samochodowym w dniu 5 lutego 2001 roku, w wieku 50 lat.

Agnieszka Rzempała-ChmielewskaŻyciorys Starosty Jacka Marciniaka
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki