BIPPiątek, 09.6.2023

Powiatowa Rada Zatrudnienia rozpoczęła pracę

Powiatowa Rada Zatrudnienia rozpoczęła pracę


Na pierwszym spotkaniu zostały omówione kwestie wydatkowania środków będących do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz zadań zrealizowanych przez urząd w 2008 roku. Członkowie rady zapoznali się również z propozycją utworzenia przez Zespół Szkół Ekonomiczno–Odzieżowych w Gnieźnie nowego kierunku kształcenia - technik spedytor.

Powiatową Radę Zatrudnienia tworzą:

 • Wojciech Krawczyk –– członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - przewodniczący Rady
 • Paweł Koch –– radny powiatu gnieźnieńskiego - wiceprzewodniczący Rady
 • Danuta Winiarska – przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • Emilia Dutka – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • Radosław Sobkowiak – radny powiatu gnieźnieńskiego,
 • Waldemar Webner – radny powiatu gnieźnieńskiego,
 • Krystyna Żok – radna powiatu gnieźnieńskiego.
 • Maria Wichniewicz – radna miasta Gniezna,
 • Dariusz Ciesielski – radny miasta Gniezna,
 • Jarosław Guziałek – Ogólnopolski Związek Pocztowy Straż Pocztowa,
 • Ryszard Jankowski – Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie,
 • Czesława Jasińska – Wielkopolski NSZZ "Solidarność",
 • Ryszard Kupidura – Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
 • Jacek Lewicki – Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • Jarosław Ryczkowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Rada Powiatowa w Gnieźnie,


Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki