BIPPoniedziałek, 29.5.2023

PiWRPO w Gnieźnie

PiWRPO w Gnieźnie
Już od roku funkcjonuje w Gnieźnie Punkt informacyjny WRPO (Pi WRPO). Pi WRPO rozpoczął działalność 8 lutego 2008 roku, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Gnieźnieńskim. Pracę w nim wykonują trzy konsultantki, posiadające certyfikat wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Punkt informacyjny WRPO w Gnieźnie, zaraz po Pi w Kaliszu, może poszczycić się największą liczbą konsultacji w ciągu roku spośród wszystkich 11 regionalnych punktów informacyjnych w województwie. W roku 2008 konsultantki Pi WRPO w Gnieźnie udzieliły prawie 700 konsultacji, z których 64% stanowiły konsultacje bezpośrednie, w siedzibie Punktu informacyjnego, 21% konsultacje telefoniczne, a 15% konsultacje e-mailowe.

Konsultantki Pi WRPO udzielają informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe, projekty realizowane na obszarach wiejskich – przedstawiają zasady ubiegania się o środki, przedstawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek i załączniki.

Wśród klientów Pi WRPO w roku 2008 przeważali właściciele mikroprzedsiębiorstw z terenu powiatu gnieźnieńskiego (ponad 35% wszystkich konsultacji), osoby fizyczne chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (ponad 36%) właściciele małych i średnich firm (ok. 15% konsultacji), jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (ok. 9% wszystkich konsultacji).

Pracownicy Pi WRPO w Gnieźnie zachęcali do udziału w bezpłatnych konsultacjach na posiedzeniach rad gmin, Powiatowych Targach Pracy, prezentowali możliwości skorzystania z dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na konferencji dla przedsiębiorców organizowanej przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego. Ogłoszenia z ofertą punktu oraz informacjami o WRPO pojawiły się w lokalnych biuletynach gminnych, w gablotach ogłoszeniowych oraz na stronach internetowych powiatu gnieźnieńskiego oraz na gnieźnieńskich forum.

Z przyjemnością informujemy również, iż zainteresowanie ofertą Pi WRPO rośnie z każdym miesiącem. Tylko w miesiącu styczniu 2009 roku pracownicy Pi WRPO udzielili aż 115 konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do Punktu informacyjnego WRPO na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30.Punkt informacyjny WRPO
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1
62-200 GNIEZNO
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki