BIPNiedziela, 04.6.2023

Sezon Targowy czas zacząć

Sezon Targowy czas zacząć

W porozumieniu m.in. dookreślono charakter promocji równy i sprawiedliwy dla wszystkich podmiotów, jak i postanowiono podzielić imprezy turystyczne na fakultatywne i priorytetowe. Pod pojęciem „targi priorytetowe” ujęto jedne z największych imprez targowych w kraju, o wysokim znaczeniu i randze. Są to targi, na które zwrócono szczególną uwagę tzn. zwiększono wkład finansowy podczas projektowania strony wizualnej stoiska czy też zapewnić różnego rodzaju atrakcje charakterystyczne dla wszystkich trzech podmiotów. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na:

  • XV Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, w dniach 27.02. – 01. 03. 2009.
  • Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 17 – 19. 04. 2009.
  • Tour Salon 2009 w Poznaniu, w dniach 21 – 24. 10. 2009

Pod pojęciem „targi fakultatywne” ujęto imprezy, które w skali kraju mają mniejsze znaczenie, jednak promocja turystyczna na tego rodzaju targach jest równie ważna i konieczna. W tych przypadkach, promocja turystyczna jest bardziej tradycyjna, ze względu na ograniczone środki finansowe. W ramach tego rodzajów targów mieszczą się:

  • Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009, w dniach 6 – 8. 02. 2009.
  • TOUREC w Jeleniej Górze, w dniach 8 – 9. 05. 2009.
  • XV Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2009 w Katowicach, w dniach 27 – 29. 03. 2009.
  • LUBTOUR 2009 w Lublinie, w dniach 14 – 16.05.2009. Organizatorem stoiska jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Pozostałe imprezy na których wystawiano się dotychczas osobno postanowiono zlecić Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Są to:

  • XIV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w Warszawie, w dniach 24 – 26. 04. 2009.
  • Piknik nad Odrą Market Tour 2009 w Szczecinie, w dniach 9 – 10. 05. 2009.

Jednogłośnie postanowiono również, jak co roku o wspólnej promocji za granicą:

  • ITB Berlin – w dniach 11 – 15. 03. 2009.

Wszystkie podmioty zainteresowane wspólną promocją turystyczną na w/w imprezach, które mogłyby wzbogacić stoiska różnego rodzaju atrakcjami turystycznymi serdecznie zapraszamy do współpracy.

Danuta Kryszak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki