BIPPoniedziałek, 29.5.2023

IV forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

Kolejne spotkanie samorządowców było okazją do omówienia najistotniejszych problemów lokalnych. Była również kontynuowana kwestia zawiązania Związku Gmin na Rzecz Gospodarki Odpadami. Do końca 2003 roku wójtowie i burmistrzowie gmin podjęli zobowiązanie podjęcia odpowiednich uchwał przez Rady Gmin w zakresie przystąpienia do związku. Podstawą jego działania będzie statut, którego postanowienia zostały ostatecznie ustalone na spotkaniu w Skorzęcinie. Przyjęto również wysokość składek ponoszonych przez poszczególnych członków w wysokości 50 gr. od mieszkańca. W przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących Powiat Gnieźnieński kwota składek wyniesie 70 tys. zł.

Przypomnijmy, Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki