BIPNiedziela, 04.6.2023

Stypendia naukowe i socjalne dla najlepszych

Stypendia naukowe zostały przyznane 11 uczniom szkół ponadgimnazjalnych podległych Starostwu z najwyższą średnią ocen na świadectwie w roku szkolnym 2002/2003 (po jednym uczniu z każdej szkoły). Wyróżniona młodzież będzie otrzymywała stypendium od września br. do czerwca 2004 r. w wysokości 150 zł. miesięcznie.

Z kolei stypendia socjalne zostały przyznane 15 uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz wychowankom placówek oświatowych, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i są w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia naukowe w wysokości 150 zł. miesięcznie zostały przyznane na okres pełnego roku kalendarzowego – od września br. do końca sierpnia roku przyszłego.

Przypomnijmy, stypendia naukowe i socjalne to forma finansowego wsparcia uzdolnionej młodzieży, szczególnie tej będącej w trudnej sytuacji finansowej. Jest to również zachęta do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i nagroda dla tych uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego wykazali się największą pracowitością. Stypendia są przyznawane od początku powstania powiatu.

Stypendia naukowe otrzymali:

 1. Magdalena Solarek z I LO w Gnieźnie
 2. Sylwia Czachór z II LO w Gnieźnie
 3. Izabela Bereźnicka z III LO w Gnieźnie
 4. Kamila Borys z LO w Trzemesznie
 5. Anna Bulmańska z ZS Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
 6. Karol Ciążyński z ZSP nr 2 w Gnieźnie
 7. Marta Bierniukiewicz z ZSP nr 3 w Gnieźnie
 8. Kamila Walkowiak z ZSP nr 4 w Gnieźnie
 9. Karolina Kuliberda z ZSP w Trzemesznie
 10. Izabella Dąbrowska z ZSP nr 1 w Gnieźnie
 11. Małgorzata Kurkowska z ZSP w Witkowie

Stypendia socjalne otrzymali:

 1. Bartosz Trzaskawka z I LO w Gnieźnie
 2. Bartosz Markiewicz z II LO w Gnieźnie
 3. Agata Kędzierska z III LO w Gnieźnie
 4. Rafał Mariański z LO w Trzemesznie
 5. Marlena Kościelska z ZS Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
 6. Marek Jankowiak z ZSP nr 2 w Gnieźnie
 7. Marcin Ściborek z ZSP nr 3 w Gnieźnie
 8. Sylwester Macioszek z ZSP nr 4 w Gnieźnie
 9. Ewa Myślińska z ZSP w Trzemesznie
 10. Milena Garbatowska z ZSP nr 1 w Gnieźnie
 11. Kinga Krupa z ZSP w Witkowie
 12. Piotr Jankowiak ze SOSW nr 1 w Gnieźnie
 13. Damian Karwacki ze SOSW nr 2 w Gnieźnie
 14. Dawid Lampka ze SOSW w Kłecku
 15. Marcin Wiśniewski z ZS – SP nr 11 w Gnieźnie

  Agnieszka Rzempała-Chmielewska

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki