BIPŚroda, 08.7.2020

Ćwiczenie terenowe-„Czerniejewo 2008”

Ćwiczenie terenowe-„Czerniejewo 2008”
Zajęcia odbywały się przy udziale pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematem ćwiczenia było działanie organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa przez Prezydenta RP.
Ćwiczący pracownicy ( 50 osób) zostali podzieleni na cztery grupy, w których mieli za zadanie wypracowanie procedur działania w sytuacjach następujących zagrożeń: zderzenie cysterny przewożącej gaz propan-butan z samochodem dostawczym w centrum miasta, wystąpienie ogniska ptasiej grypy na jednej z kurzych ferm, zatrucie wody w wodociągu miejskim, podłożenie ładunku wybuchowego pod budynek urzędu miasta i gminy, otrzymanie przesyłki z białym proszkiem.

W ocenie przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ćwiczenia zostały przygotowane bardzo dobrze, a ćwiczący pracownicy wykazali się bardzo dobrą wiedzą i znajomością zagadnień oraz kompetencji organów samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania kryzysowego.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych