BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Biopaliwa – innowacyjny potencjał dla powiatu gnieźnieńskiego

Biopaliwa – innowacyjny potencjał dla powiatu gnieźnieńskiego
Zaproszonych gości powitał i otworzył konferencję starosta Krzysztof Ostrowski. - Nie od dzisiaj wiadomo, że wyczerpują się złoża surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa i gaz, że kiedyś tych złóż zabraknie. Wszystko to powoduje że już od dawna naukowcy prowadzą badania i szukają metod wykorzystania nowych, odnawialnych źródeł energii. W Polsce głównym źródłem energii jest węgiel, ale ten węgiel też jest surowcem nieodnawialnym – powiedział - Na dzisiejszej konferencji motywem przewodnim będą biopaliwa. Przede wszystkim aspekty związane z ich produkcją, aspekty prawne i perspektywy ich wykorzystania. Ten temat wzbudza wiele emocji, są argumenty za i przeciw. Ta konferencja jest po to, by przekonać niektórych malkontentów, władze powiatu gnieźnieńskiego, przedstawicieli firm czy osoby zainteresowane, na korzyść zastosowania biopaliw w naszej energetyce. Osobiście uważam, że nie ma od tego odwrotu, czy nam się podoba czy nie, surowce po prostu nam się skończą. Na pewno zastosowanie biopaliw jest jedną ze ścieżek rozwoju energetycznego świata, przed którym nie uciekniemy – zaznaczył Krzysztof Ostrowski.

Ekologiczne seminaria rozpoczął pan Marek Beer, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, który omówił kwestie odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. Przedstawił on rolę i obowiązki samorządu województwa w zakresie gospodarki energetycznej. Prowadzony jest bilans zasobów odnawialnych źródeł energii, do których można zaliczyć przede wszystkim: energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, wód powierzchniowych i biomasy.

Kolejne prezentacje należały do przedstawicieli Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Zapoznano uczestników z uregulowaniami prawnymi produkcji biopaliw w Polsce, zaprezentowano produkcję biodiesla i bioetanolu. Oprócz części merytorycznej przedstawiono również praktyczny pokaz produkcji biodiesla, używając małego reaktora, który można wykorzystywać na potrzeby własne. Pokazy zaprezentowała również firma ASKET z Poznania. Wystawiona została zasada działania brykieciarki, z której otrzymuje się tanie paliwo opałowe w technologii Biomasser zastępujące węgiel. Wspaniałe prelekcje zaprezentowała pani doc. dr hab. Anna Grzybek z IBMER oddział Warszawa na temat produkcji i perspektyw wykorzystania biogazu, a także propozycje dla gmin zastosowania biopaliw. Na konferencji pojawił się również wątek gazów i odorów w gospodarstwie, źródeł finansowania inwestycji biopaliwowych. Wszystkie zadania Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa realizowane są przez projekt BioMotion w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Głównym zadaniem tego projektu jest działanie powodujące zwiększenie udziału biopaliw na rynku paliwowym. Jak podaje Komisja Europejska „udział biokomponentów w rynku paliw transportowych każdego z państw członkowskich ma osiągnąć poziom co najmniej 10% w 2020 r.” Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w Polsce, aby osiągnąć te zamierzenia.

Dalsze wykłady dotyczyły preferencyjnych kredytów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zasada działania kolektorów słonecznych. Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele kadry naukowej i studenci z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Prof. dr hab. Janusz Sławiński wraz z inż. Justyną Karasiewicz omówili możliwości uprawy i wykorzystania trzciny chińskiej do celów energetycznych.

Ważnym motywem konferencji było omówienie roli produkcji biopaliw w rozwoju gospodarstw w powiecie gnieźnieńskim, której podjął się Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Wojciech Krawczyk. Korzystając ze swojej wiedzy i wcześniejszych doświadczeń utwierdził słuchaczy o potencjale wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie. - Promocja odnawialnych źródeł energii to zadanie powiatu – rozpoczął przemówienie Członek Zarządu - Obserwowałem ustawę o biopaliwach, oczekiwania były duże. W 2006 roku, z siedzącym tutaj Krzysztofem Kaletą, Radnym Sejmiku, zorganizowaliśmy praktyczny pokaz biopaliw na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Cieszyło się to wtedy dużym powodzeniem. – miło wspomina pan Krawczyk - Będziemy promować odnawialne źródła energii, a zwłaszcza biopaliwa. Po analizie wszystkich danych sformułowałem cztery punkty, dlaczego biopaliwa warto „siać”. Pierwszy punkt jest to aktywacja obszarów wiejskich przez stworzenie nowych miejsc pracy. Po drugie poprawi to gospodarkę płodozmianową. Po trzecie zwiększy się krajowa produkcja pasz białkowych, a po czwarte jest to stworzenie alternatywnego wykorzystania potencjału rolnictwa. W wyniku tych czterech punktów uważam, że rolnicy powinni rozpocząć produkcję biopaliwa, mając surowce na polu. My będziemy zachęcać rolników, żeby skorzystali z tej możliwości – zapewnił zaproszonych gości.

W Polsce funkcjonuje już wiele gmin, które zastosowały różne rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie, miejscowym przemyśle i in. Warto więc skorzystać z tych doświadczeń i przełamać krążące wśród społeczności obawy na temat biopaliw. Lokalne samorządy wspólnie z mieszkańcami mają ogromne pole do popisu i możliwości w poprawie stanu środowiska, a także kwestii ekonomicznej. Korzyści mogą być imponujące. Konieczne staje się w tym wypadku stworzenie systemu szkoleniowo-doradczego dla samorządów terytorialnych, które to mają decydujący głos w etapach powstawania nowych pomysłów na ich terenie. Dodatkowo wspieranie inwestycji proekologicznych i przyspieszenie regulacji prawnych zachęci społeczeństwo do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Tego typu konferencje i spotkania pozwalają zapoczątkować czynności zmierzające do pielęgnowania naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: www.naszesrodowisko.pl.

Kinga Świtalska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki