BIPNiedziela, 04.6.2023

Europejska edukacja dla młodych konsumentów

Europejska edukacja dla młodych konsumentów
Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie. Rzecznik konsumentów poinformowała uczniów jakie zadania wykonuje w ramach swojej działalności.

Młodym konsumentom zostały przedstawione ich prawa wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta jest odwzorowaniem dyrektywy Unii Europejskiej i dotyczy aspektów sprzedaży i gwarancji dóbr konsumpcyjnych.
Zostały poruszone takie zagadnienia, jak: definicja kupującego, sprzedaż konsumencka, obowiązki sprzedawcy, komu i w jaki sposób składać reklamację, jakie są terminy i tryb dochodzenia roszczeń itp.
Ponadto Renata Boborowska – Paszczak rozdała uczniom ulotki dotyczące praw konsumenta w Europie, a także te dotyczące sprzedaży przez Internet, zakupu towarów i usług kredytowych oraz umów pożyczki.

Spotkania te są niezwykle istotne dla każdego konsumenta, ponieważ pozwalają uzmysłowić jakie mamy prawa, co w przyszłości ułatwi podejmowanie decyzji o dokonanym zakupie i ewentualnej reklamacji produktu. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to z dniem 1 stycznia 2003 roku ww. ustawa zaczęła regulować prawa i obowiązki konsumenta i sprzedawcy, powstało wiele niejasności. Konieczne było wyjaśnienie podstawowych zagadnień zawartych w przepisach umowy. Informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów będą przedstawione młodzieży na kolejnych spotkaniach w szkołach.

Kinga Świtalska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki