BIPSobota, 03.6.2023

Powiat podaje rękę i pomaga

Powiat podaje rękę i pomaga
Ogólnopolska Najwyższa Kapituła Orderu Radości, w skład której wchodzą naukowcy, publicyści, politycy, artyści, osoby zaangażowane w działalność społeczną nominowała powiat gnieźnieński do najwyższego odznaczenia za podejmowane działania na rzecz niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym. Kawalerami ,,Orderu Radości’’ z lat ubiegłych byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, przewodniczący Zarządu Generalnego ,,Primus Non Nocere’’ Adam Sandauer, dziennikarka Alicja Resich-Modlińska.

Powiat gnieźnieński na zaszczytnej liście

Równocześnie kapituła przyznaje statuetki ,,Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym’’. Powiat gnieźnieński jest czwartym samorządem w kraju, który taką nagrodę otrzymał. Decyzję kapituły poprzedziła wizyta jej członków w placówkach zajmujących się chorymi i niepełnosprawnymi oraz analiza wszystkich dokonań powiatu w tym zakresie.

Uroczystość wręczenia statuetki oraz mianowanie starosty gnieźnieńskiego na Kawalera ,,Orderu Radości’’ odbyła się w niedzielę w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz parlamentarnych, powiatowych i gminnych, radni miasta i powiatu oraz placówek i organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych.

Gala rozpoczęła się koncertem poznańskiego artysty Tomasza Pawłowskiego (będący również członkiem kapituły) i jego zespołu, podczas którego zaprezentowane zostały utwory z wydanej na początku tego roku płyty ,,Mondi live’’. – Chciałbym w imieniu artystów, którzy tu przez Państwem występują, podziękować panu Krzysztofowi Ostrowskiemu. Dla mnie on nie jest starostą, dla mnie to lekarz, humanista i wspaniały człowiek – powiedział.

Niepełnosprawni wprowadzili starostę

Po muzycznym wprowadzeniu w atmosferę uroczystości, nadszedł czas na punkt kulminacyjny. Na scenę weszli przedstawiciele kapituły: prof. Andrzej Piechocki, pracownik naukowy UAM, publicysta, wieloletni redaktor ,,Głosu Wielkopolskiego’’, prof. Michał Pawlaczyk – członek PAN, Bogusław Mikita – działacz praw człowieka i samorządowiec oraz Tomasz Pawłowski, aktor, piosenkarz, działający na rzecz niepełnosprawnych.
Krzysztof Ostrowski został wprowadzony na scenę przez podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie. W jego obecności prof. Piechocki wygłosił laudację.

- Przed wszystkimi osobami, wolontariuszami, przed Państwem, którzy w biegu potrafią się zatrzymać, niekiedy zrezygnować z własnego zwycięstwa naprawdę chylę czoła - stwierdził - Panie starosto ma Pan świetny zespół współpracowników, znakomite instytucje. To rzeczywiście samorząd, o którym można mówić, że potrafi wyciągnąć rękę, zatrzymać się. I nie tyle potrafi kreować literę prawa, zarządzać, podejmować uchwały, ale wsłuchuje się w serce, stara się pomagać. Pamiętajmy, dzisiaj jesteśmy silni, mamy nadzieję, że tacy będziemy, ale może się zdarzyć, że komuś z nas pewnego dnia zabraknie sił, że przestanie biec i wtenczas jego oczy zwrócą się ku następnym, którzy znowu są silni. I oby to nasze życie tak przemijało: silni – słabi, silni – słabi, silni – słabi, jedni drugim gotowi pomóc.

Zauważalna jest szczególna troska o podopiecznych

W dokumencie sporządzonym przez Kapitułę Orderu Radości, odczytanym przez prof. Piechockiego napisano m.in. ,, W powiecie gnieźnieńskim Kapituła wysoko oceniła Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kłecku, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łopiennie i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie. Są one dobrze wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, zapewniają dobre warunki pobytu. Zauważalna jest szczególna troska o podopiecznych okazywana im na co dzień, niekiedy nieustannie, także w nocy jak w Łopiennie przez siostry ze zgromadzenia świętej Elżbiety. Następnie Kapituła poddała ocenie współpracę starostwa powiatowego z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi, które w powiecie gnieźnieńskim mają wiele do zaoferowania chorym i niepełnosprawnym. W 2007 roku powiat przekazał prawie 3 mln złotych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych , likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, a także komputerów. Wysoką ocenę uzyskało również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na uznanie zasługuje również różnorodne przedsięwzięcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wśród nich program AKORD, który uzyskał II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Równe Szanse, równy dostęp”, organizowanym przez PFRON. (…)Powstało Centrum Aktywności Społecznej LARGO. Imponująca jest działalność Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kapituła chce wskazać także na zaangażowanie Starosty Gnieźnieńskiego, pana Krzysztofa Ostrowskiego, dla którego chorzy i potrzebujący są jedną z najważniejszych grup w społeczeństwie. Okazana im pomoc często wybiega poza ramy obowiązków zawodowych. Starosta jest jednym z fundatorów Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia w Gnieźnie, jest inicjatorem i założycielem Społecznego Komitetu na Rzecz Pomocy Osobom Przewlekle Chorym. Kapituła jest w pełni przekonana, że tytułem Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym wyróżnia powiat, który w pełni na to zasługuje, który w pełni podlega kryteriom tego honorowego wyróżnienia.

Starosta wypił sok z uśmiechem na ustach

Profesor mianował następnie różą starostę na Kawalera Orderu Radości. By tradycji stało się zadość, mianowany musiał wypić sok z cytryny. Starosta nie miał z tym problemu, podobnie jak z radosnym uśmiechem, co publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Jako przedstawiciel powiatu starosta otrzymał również statuetkę w postaci orła wznoszącego się do lotu - ,,Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym’’. – Latajcie Państwo wysoko, tak jak do tej pory – powiedział wręczając nagrodę przedstawiciel kapituły.

- Jest to nagroda za ciężką, długą i wytrwałą pracę naszych wielu placówek, ośrodków, stowarzyszeń, czy organizacji, tak licznych w powiecie gnieźnieńskim. Zawsze miałem taką świadomość, że średnia liczba, ale też i jakość osób, stowarzyszeń i organizacji pomagającym jest znacznie wyższa niż w innych powiatach w kraju - stwierdził starosta, dziękując za wyróżnienie. - Proszę Państwa tak naprawdę to pracownicy tych jednostek i organizacji, są bohaterami dzisiejszej uroczystości. Mnie przypadł w udziale zaszczyt odebrania nagrody, natomiast to Państwo jesteście prawdziwymi bohaterami. To przecież Państwo codziennie przebywacie z niepełnosprawnymi, to dzięki Państwa pracy na ich twarzach pojawia się uśmiech, to Państwo powodujecie, że mogą w pełni radości i zadowolenia uczestniczyć w naszym życiu.
Starosta zaproponował również, by statuetka swoją siedzibę miała we wszystkich placówkach po kolei.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki