BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XXIII sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXIII sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNA XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. XIV Gnieźnieńskie Dni Rodziny Miasta i Powiatu - wykład prorodzinny księdza dr. Mieczysława Polaka, Referenta Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
 8. Raport o rozwoju i stanie oświaty w Powiecie Gnieźnieńskim (m.in. analiza egzaminów maturalnych i zawodowych 2008).
 9. System stypendialny w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
 10. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 11. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie działań Klubu Radnych Lewicy (SLD) na szkodę oświaty gnieźnieńskiej.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/199/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Witkowo
  2. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  3. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  4. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
  6. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
  8. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Andrzeja Schulza na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie p. Leszka Dombka
  9. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Anny Tritt na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  10. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Barbary Pacyńskiej na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  11. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty Napierały na działalność Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki