BIPNiedziela, 04.6.2023

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń
Celem podróży było nawiązanie i rozwijanie kontaktów z samorządami Obwodu (województwa) Winnickiego. Ponadto umożliwienie władzom obu regionów nawiązania stosunków bilateralnych, zmierzających do podniesienia jakości funkcjonowania samorządów na Ukrainie oraz wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego.

Samorządowcy z Wielkopolski mieli okazję przekazać zdobytą wiedzę i doświadczenie samorządom ukraińskim i zaprezentować swoje jednostki oraz pomysły na przyszłą współpracę. Biuro Towarzystwa Ukraina – Polska zorganizowało spotkanie z przedstawicielami samorządów miasta Winnica i mediami.

Wielkopolscy delegaci zostali podzieleni na cztery grupy tematyczne:

1) samorząd terytorialny w Polsce – zadania
2) system oświaty w Polsce
3) ochrona środowiska
4) współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Członek Zarządu, Wojciech Krawczyk, uczestniczył w rozmowach na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po spotkaniu dyskusyjnym wizytowane były samorządy partnerskie. Reprezentantowi powiatu gnieźnieńskiego przydzielono Powiat Teplik. W trakcie pobytu została zwołana Nadzwyczajna Sesja Powiatu Teplik, na której pan Krawczyk miał dwugodzinne wystąpienie. Wystąpienie to uzmysłowiło władzom ukraińskiego powiatu, jak wiele pracy muszą wykonać w swoim kraju dla zbudowania silnych struktur samorządowych, aby osiągnąć podobne efekty jak w powiecie gnieźnieńskim. - Jednocześnie ogromnie ucieszył ich fakt, iż jesteśmy gotowi wspomagać przemiany w ich kraju poprzez wymianę doświadczeń i promocję „dobrych praktyk” – mówi Wojciech Krawczyk.
Pomiędzy powiatami została podpisana umowa intencyjna o współpracy.

Kinga Świtalska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki