BIPWtorek, 30.5.2023

Jubileusz gnieźnieńskiego liceum

Jubileusz gnieźnieńskiego liceum
Szkoła istnieje od 1863r., kiedy to, w wyniku wcześniejszych, kilkuletnich starań ludności polskiej, regencja poznańska wyraziła zgodę na utworzenie "wyższej szkoły miejskiej dla chłopców". Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 15 października 1863r., a w 1866r. szkoła została upaństwowiona, otrzymując nazwę: Królewskie Gimnazium Gnieźnieńskie.

Przez lata swego istnienia zmieniła się jej struktura edukacyjna, co dyktowała historia narodu i co wynikało z reform i zarządzeń oświatowych. Od roku szkolnego 1951/52 stała się szkołą koedukacyjną.

Bogata historia istnienia tej uczelni dowodzi, że zawsze kładziono w niej nacisk na krzewienie ducha patriotycznego wśród wychowanków, czego przykładem jest m. in. działalność konspiracyjna organizacji uczniowskiej Towarzystwa im. Tomasza Zana w czasach zaboru pruskiego, udział uczniów w powstaniu wielkopolskim w 1918r i II wojny światowej.

Bohaterskie, przepełnione duchem patriotyzmu czyny ,,chrobrzaków ’’ przypomniane zostały podczas uroczystej akademii, która odbyła się w minioną sobotę. Wśród wielu uczestniczących w niej gości była przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska, starosta Krzysztof Ostrowski i wicestarosta Dariusz Pilak. Starosta wręczył nagrody pieniężne czterem nauczycielom liceum: Agnieszce Janas, Marii Gołębiewskiej, Marii Pawlak i Dorocie Seidel.
W dzień poprzedzający akademię absolwenci spotkali się w starym budynku szkoły (obecnie studium medyczne), następnie przeszli korowodem ulicami miasta pod pomnik swojego patrona – Bolesława Chrobrego, uczestniczyli we mszy św. w Katedrze, a na koniec w zorganizowanym przed gmachem przy ul. Kostrzewskiego apelu poległych.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki