BIPPiątek, 09.6.2023

Coraz więcej funduszy zewnętrznych

Coraz więcej funduszy zewnętrznych
W roku ubiegłym dwanaście placówek oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu fundusze na budowę lub rozbudowę monitoringu wizyjnego, w tym kolejne pięć. Plasuje to tym samym powiat na pierwszym miejscu w Wielkopolsce.

Placówki, dla których przeznaczone są fundusze to: ZSZ im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie, ZSP im. H. Cegielskiego w Trzemesznie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie. Łącznie jest to 54 tys. zł. Wkład własny wynosi natomiast 10 proc. – w przypadku rozbudowy i 20 proc. – w przypadku budowy monitoringu.

Wszystko wskazuje na to, że powiat otrzyma także fundusze na przebudowę drogi Witkowo-Wiekowo-Powidz. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął bowiem uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej dla Działania 2.2 ,,Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)’’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na 177 złożonych wniosków, projekt powiatu gnieźnieńskiego znalazł się na szóstej pozycji. Jest to niemal równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50 procent kosztów inwestycji, czyli 3 125 500 zł.

Przypomnijmy również, że pod koniec lipca ma zapaść decyzja, czy dofinansowanie otrzyma projekt ,,Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada, do Wenecji, Paryża i Rzymu’’. Projekt ten znalazł się na siódmym miejscu do dofinansowania w ramach Działania 6.4 ,,Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym’’. Koszty inwestycji, które miałby realizować powiat wynoszą 19 mln 350 tys. zł

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki