BIPNiedziela, 22.5.2022

Potwierdzanie gotowości do pracy w gminach

Powyższe udogodnienie nie dotyczy zatem osób bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te niniejszą czynność będą musiały dokonywać w dalszym ciągu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Udogodnieniem dla tych osób jest natomiast to, że po odbiór zasiłku nie muszą po raz drugi przyjeżdżać do Gniezna, lecz mogą go odebrać na miejscu w gminie w oddziale Banku Spółdzielczego.

Przeniesienie niniejszego zadania na szczebel gminy jest możliwe dzięki przychylności burmistrzów i wójtów z terenu powiatu. Pracownicy PUP w Gnieźnie będą dokonywali wszystkie czynności, związane z potwierdzaniem przez osoby bezrobotne gotowości podjęcia pracy, w urzędach gmin w wyznaczonych terminach

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych