Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Nagrody Starosty

Paszport Obywatela Civitas Schinesghe

 

Paszport_Obywatela 

Civitas Schinesghe – Państwo Gnieźnieńskie – najstarsze określenie Gniezna pochodzące z 991/992 roku. Zostało ono zawarte w dokumencie „Dagome iudex” – spisanym w języku łacińskim i wskazującym zasięg ziem Mieszka I, które władca oddaje pod opiekę papieża.

Wyróżnienie - Paszport Obywatela Civitas Schinesghe ma na celu docenienie osób wykazujących się aktywnością na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego oraz przyczyniających się poprzez swoją działalność publiczną, społeczną czy zawodową do rozwoju i ubogacenia kulturowego naszej „małej ojczyzny”.

Paszport Obywatela Civitas Schinesghe ustanowiony został w 2012 roku i jest przyznawany bezpośrednio przez Starostę w dowód uznania dla osiągnięć i dorobku wyróżnionej osoby.

Laureaci Nagrody Paszport Obywatela Civitas Schinesghe:

Rok 2013

1.1. Krzysztof Penderecki – kompozytor

Rok 2014

1. 2. Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
3. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4. Józef Kowalczyk – Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Senior