Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Nagrody Starosty

Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego

Z początkiem roku 2013 ustanowiona została przez starostów gnieźnieńskich piastujących to stanowisko od 1999 roku specjalna nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego. Nagroda ma na celu uhonorowanie osób wykazujących się wybitnymi zasługami na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. Każdego roku mogą zostać nagrodzone maksymalnie dwie osoby – jedna osoba z powiatu i jedna spoza powiatu. Co ważne, dana osoba może otrzymać to wyróżnienie tylko jeden raz. 

Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród, przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 587/2012 w dniu 19 września 2012 roku, nagrodę przyznaje się osobom wyróżniającym się na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego i lokalnej społeczności, w szczególności w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, społecznej lub które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Aktualnie Kapitułę tworzą:

  • Teresa Marciniak - wdowa po ś.p. Jacku Marciniaku, Staroście Gnieźnieńskim w I kadencji samorządu powiatowego w latach 1999-2001 (zgodnie z regulaminem konkursu - w razie śmierci osób piastujących funkcje starosty gnieźnieńskiego po 1999 roku, prawo zasiadania w kapitule przysługuje ich małżonkom lub krewnym w pierwszej linii prostej)
  • Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński w I kadencji samorządu powiatowego w latach 2001-2002 oraz III kadencji w latach 2006-2010
  • Jacek Kowalski - Starosta Gnieźnieński w II kadencji samorządu powiatowego w latach 2002-2006
  • Dariusz Pilak - Starosta Gnieźnieński w IV kadencji samorządu powiatowego w latach 2010-2014
  • Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński w V kadencji samorządu powiatowego w latach 2014-2018
  • Piotr Gruszczyński - aktualny Starosta Gnieźnieński (przewodnicząca Kapituły)

Kandydatów do nagrody mogą typować tylko i wyłącznie członkowie Kapituły. Choć w regulaminie znalazł się zapis mówiący o tym iż, decyzje mają być podejmowane większością głosów, to jednak od samego początku przyjęto dobry zwyczaj, aby wybór kandydatów następował w drodze consensusu. 

Nagroda ma charakter prestiżowy. Przyjmuje ona postać statuetki, odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa, jak również specjalnej legitymacji podpisanej przez członków Kapituły. 

Co jest ważne, kandydaci wytypowani do nagrody muszą wyrazić zgodę na przyjęcie niniejszego wyróżnienia, co wiąże się z wypełnieniem specjalnych kwestionariuszy zawierających dane osobowe oraz wszelkie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku.