Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Magdeburg - Zabytki

Centrum życia duchowego i intelektualnego w Magdeburgu, od najstarszych lat, stanowiły kościoły, które obecnie w przeważającej większości są rekonstruowane. Wśród wartych odnotowania pereł architektury Magdeburga na uwagę zasługują szczególnie:

  • Katedra św. Katarzyny i św. Maurycego - wzniesiona w latach 1209-1509 r. - najważniejszy przykład wczesnogotyckiej architektury w Niemczech. Katedra jest miejscem spoczynku cesarza Ottona I.
  • Zespół klasztorny Norbertanów, z romańskim kościołem (Unser Lieben Frauen) - wzniesiony w dwóch fazach od 1120 r. do 1240 r. jako trójnawowa bazylika z potężnym masywem wieżowym. Na terenie klasztoru znajduje się siedziba Kulturhistorisches Museum Magdeburg, gdzie zobaczyć można liczny zbiór rzeźby średniowiecznej z regionu oraz oryginał Jeźdźca Magdeburskiego (Magdeburger Reiter) – najstarszy tego typu pomnik w Niemczech, datowany na połowę XIII wieku.
  • Zespół dwóch kościołów w północnej części Starego Miasta:- Augustianów (tzw. Waloński) (Sankt-Augustini, Wallonerkirche) konsekrowany w 1366 r. kościół halowy o typowej dla dojrzałego gotyku surowej architekturze mendykanckiej,- św. Piotra (Sankt-Petri) - kościół katolicki, gotycki, halowy (przebudowany w 1400 r.), z zachowaną wieżą romańską z wcześniejszego okresu.
  • Kościół św. Jana (Sankt-Johannis) – gotycki kościół z XIV wieku z elementami XV-wiecznymi, w tym kruchtą z trzema portalami. Znacznie zniszczony podczas II Wojny Światowej, stał się następnie wielkim placem badawczym, dzięki czemu odkryto na jego terenie relikty kościoła z czasów ottońskich.
  • Kościół św. Sebastiana (Sankt-Sebastian) – z licznie zachowanymi fragmentami architektury romańskiej. W XIV w. otrzymał chór, przebudowany w XV wieku na halę. Zachował do dziś dwa XV-wieczne tryptyki, krucyfiks, oraz kilka wcześniejszych witraży. Jest katedrą biskupstwa katolickiego.
  • Ratusz - istnieje od przełomu XII i XIII wieku (z tego okresu zachowało się jednak tylko jedno z pomieszczeń). Obecną formę przyjął w 1689 r. Przed ratuszem, w barokowej galeryjce z baldachimem, stoi kopia Jeźdźca Magdeburskiego (Magdeburger Reiter),
  • Zielona Cytadela (Grüne Zitadelle) - budynek zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera, wybudowany w latach 2004/2005.