Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Magdeburg - informacje ogólne

Magdeburg jest miastem o 120 - letniej historii. Pierwsza wzmianka o Magdeburgu znaleziona została natomiast w oficjalnych dokumentach już w roku 805. Współcześnie Magdeburg jest miastem na prawach powiatu, stolicą kraju związkowego Saksonia-Anhalt, siedzibą zarówno biskupstwa ewangelickiego, jak i katolickiego. Działają tu dwie uczelnie wyższe: Uniwersytet Ottona von Guerickego (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) i Wyższa Szkoła Magdeburg-Stendal (Hochschule Magdeburg-Stendal).