Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Laureaci 2015 roku

Jacek Weiss, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, muzyk pianista, działacz związkowy. Urodził się w 1938 roku w Gnieźnie. Był absolwentem szkół muzycznych w Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. Uczeń profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrodzony między innymi w konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi oraz konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Wiele razy występował z koncertami chopinowskimi w Polsce i za granicą. Jego grę można było usłyszeć podczas pasterki w Bazylice św. Piotra w Rzymie, w katedrze Notre-Dame w Paryżu oraz wielu świątyniach na terenie całej Europy. Zaangażowany działacz społeczny, obrońca i propagator polskiego dziedzictwa kulturowego. Na przełomie lat 80-tych i 90-ych organizował antykomunistyczne koncerty na terenie całego kraju. W 1981 roku założył i przewodniczył NSZZ Solidarność pracowników Akademii Muzycznej. W latach 1997-2001 pełnił funkcję wiceministra kultury. Działał jako aktywny przewodnik turystyczny specjalizując się w wycieczkach dedykowanych Fryderykowi Chopinowi. Autor przewodnika: „Polskie ścieżki Chopina. Praktyczny przewodnik turysty”. Jako minister kultury przyczynił się do utworzenia w Gnieźnie szkoły muzycznej II stopnia. W sierpniu 2015 roku na budynku przy ulicy Chrobrego 38 w Gnieźnie odsłonięto tablicę upamiętniającą niegdyś funkcjonującą tam księgarnię, należącą do rodziców Jacka Weissa - Józefa Weissa i jego żony Ireny. Całe życie związany był z kościołem katolickim, muzyką, kulturą oraz amatorskim sportem: kajakarstwem, pływaniem, turystyką. Uhonorowany między innymi tytułem honorowego nauczyciela salezjańskich szkół kościelnych, laureat Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie. Jak sam dowcipnie przyznawał wśród wielu odznaczeń równie mocno cenił sobie także „pasowanie” na zbójnika w Bukowinie. Pasjonat książek. W swojej bibliotece miał ich kilka tysięcy, w tym wyjątkową książkę o gnieźnieńskiej katedrze, którą w młodości otrzymał od ojca. Jacek Weiss zmarł 10 kwietnia 2024 roku.

Renata Szarzyńska. Farmaceuta, społecznik, mama niepełnosprawnego Igora. Prezes stowarzyszenia MAKI. Urodziła się w Gnieźnie w 1973 roku. Jest absolwentką gnieźnieńskiego II Liceum Ogólnokształcącego. W 1997 roku z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. Jak przyznaje dziś, dzięki pracy w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, może zarażać swoją pasją przyszłych farmaceutów. W 2008 roku, wraz z grupą rodziców i opiekunów założyła stowarzyszenie MAKI, którego celem, zgodnie z przyjętą nazwą, jest: Miłość, Aktywność, Korzyść i Integracja osób niepełnosprawnych. Od tego czasu pomaga swoim podopiecznym i ich rodzinom w codziennym życiu, inspirując do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie oraz wzajemnego wsparcia. W 2009 roku stowarzyszenie powołało do życia Środowiskowy Dom Samopomocy "Dom Tęcza". Dziś otacza on opieką i rehabilitacją społeczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz z autyzmem. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są codziennie przez terapeutów, pedagogów, rehabilitanta oraz psychologa w pracowniach: krawieckiej, technik różnych i drewna, gospodarstwa domowego, komputerowej z reedukacją oraz papieroplastycznej. Organizowane są również zajęcia dodatkowe m.in. polisensoryczne, edukacyjne oraz sportowe. Obecnie stowarzyszenie MAKI liczy blisko stu członków i podopiecznych, których połączyła jedna idea - pomoc drugiemu człowiekowi. Za swoją działalność uhonorowana między innymi medalem milenijnym przyznanym przez prezydenta miasta Gniezna. Renata Szarzyńska.